Η βέλτιστη αξιοποίηση της  Ψηφιακής Υγείας και της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ) για τους ασθενείς ήταν το κύριο θέμα της διήμερης συνάντησης εργασίας  του Κέντρο Ψηφιακής Καινοτομίας της Pfizer και της Ένωσης Ασθενών Ελλάδος. Η διήμερη συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Ψηφιακής Καινοτομίας της Pfizer στη Θεσσαλονίκη και συμμετείχαν 10 μέλη της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας,  εκπροσωπώντας  Συλλόγους Ασθενών από 7 διαφορετικές θεραπευτικές κατηγορίες, καθώς και ειδικοί στον χώρο της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ) και της Ψηφιακής Υγείας από το Κέντρο Ψηφιακής Καινοτομίας. Στόχος της συνάντησης ήταν  η από κοινού χαρτογράφηση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι Ασθενείς σε συγκεκριμένες θεραπευτικές περιοχές και του τρόπου με τον οποίο η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να συμβάλλει στην  αντιμετώπισή τους. Το workshop βασίστηκε σε μια καινοτόμο μεθοδολογία συν-δημιουργίας (co-creation process), η οποία στοχεύει στην συλλογική δημιουργία συγκεκριμένων προτάσεων  με βάση τις πραγματικές προκλήσεις και τις προτεραιότητες που θέτουν οι συμμετέχοντες. Τα κύρια ευρήματα της συνάντησης συνοψίζονται σε 8 κοινές προκλήσεις για όλες τις υπό συζήτηση θεραπευτικές περιοχές. Παράλληλα, οι εκπρόσωποι των Ασθενών μαζί  με ειδικούς στην Τεχνητή Νοημοσύνη του Κέντρου Ψηφιακής Καινοτομίας συζήτησαν πιθανές λύσεις με τη βοήθεια της Ψηφιακής Τεχνολογίας.

Οι 8 κοινές προκλήσεις συνοψίζονται ως εξής:

-Παραπληροφόρηση στο πλαίσιο της Πρόληψης.

-Έλλειψη ενημέρωσης στο ευρύ κοινό για τα νοσήματα και τους παράγοντες κινδύνου για την αναγνώριση των πρώιμων συμπτωμάτων στο πλαίσιο της Πρόληψης.

-Προβλήματα διάγνωσης και εξειδίκευσης στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.

-Πολυμορφία συμπτωμάτων στην ίδια ασθένεια ή και το αντίθετο στο πλαίσιο Διάγνωσης.

-Έλλειψη διεπιστημονικής ομάδας στο πλαίσιο της Θεραπείας.

-Μη Συμμόρφωση των Aσθενών στις θεραπείες στο πλαίσιο της Θεραπείας.

-Συννοσηρότητες στο πλαίσιο της Φροντίδας.

-Έλλειψη ψυχοκοινωνικής στήριξης στο πλαίσιο της Φροντίδας των Ασθενών

«Η Pfizer με την επένδυσή της στη Θεσσαλονίκη έχει συμβάλλει καθοριστικά στην ανάπτυξη της καινοτομίας στη χώρα μας. Συμμετείχαμε ως Ένωση Ασθενών Ελλάδας σε μια διήμερη συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε στο CDI της Pfizer στη Θεσσαλονίκη με σκοπό τη διερεύνηση της ψηφιακής υγείας και της τεχνητής νοημοσύνης στον τομέα της Υγείας, λαμβάνοντας υπόψιν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς. Τέτοιες πρωτοβουλίες, που δίνουν ειδική βαρύτητα στην οπτική των ασθενών, θα μας βρίσκουν πάντα συμμέτοχους και συνδιαμορφωτές της επόμενης ημέρας για την Υγεία, με τον ασθενή πάντα στο επίκεντρο. Στόχος παραμένει η βελτίωση της ζωής και της υγείας των ασθενών, μέσα από καινοτόμες και πρωτοποριακές προτάσεις και λύσεις. Μέσα από τέτοιες δράσεις προσδοκούμε να εξερευνήσουμε περαιτέρω νέες δυνατότητες και ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ όλων των εμπλεκομένων.» Βάσω Ραφαέλα Βακουφτσή, Πρόεδρος Δ.Σ., Ένωσης Ασθενών Ελλάδας. «Μέσω τέτοιων συναντήσεων φιλοδοξούμε να ξεκλειδώσουμε νέες δυνατότητες και να οδηγηθούμε σε αποτελέσματα που αντανακλούν ένα συνδυασμό δυνάμεων όλων των εμπλεκόμενων συντελεστών και που διατηρούν την ασθενοκεντρικότητα στον πυρήνα όλων όσων κάνουμε», δήλωσε ο VP και Επικεφαλής της Pfizer στη Θεσσαλονίκη, Nico Gariboldi.