Τα ψυχικά προβλήματα με τα οποία επιφορτίζονται και καλούνται να αντιμετωπίσουν  τα παιδιά και οι ενήλικες που πάσχουν από Σακχαρώδη Διαβήτη, τόσο κατά την εμφάνιση της πάθησης αλλά και στη συνέχεια της ζωής τους, συζητήθηκαν διεξοδικά κατά τη διάρκεια της πρόσφατης συνάντησης της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ με τον Υφυπουργό Ψυχικής Υγείας Δημήτριο Βαρτζόπουλο .

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στον νέο τρόπο ζωής που υπαγορεύει η ύπαρξη του Διαβήτη στα παιδιά, αποτελώντας συχνά παράγοντα ανατροπής των μέχρι τότε συνηθειών και απαιτείται αλλαγή νοοτροπίας από τα μέλη κάθε οικογένειας. «Η εξοικείωση και αποδοχή των νέων δεδομένων», επεσήμανε, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ,  «είναι μια διαδικασία που τα παιδιά και οι γονείς καλούνται να αντιμετωπίσουν στην καθημερινότητα τους. Οι γονείς επιφορτίζονται, όχι μόνο με την υποχρέωση εκμάθησης τεχνικών ρύθμισης του Σακχαρώδη Διαβήτη αλλά και με την ψυχολογική στήριξη των παιδιών στις αλλαγές που προκύπτουν στη ζωή τους, ενώ συχνά αναζητούν τρόπους για τη δική τους υποστήριξη στο δύσκολο αυτό έργο». Για τους παραπάνω λόγους, η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ κατέθεσε στον  Υφυπουργό Ψυχικής Υγείας κύριο Βαρτζόπουλο αίτημα για τη συμμετοχή της στην υλοποίηση του τρίτου παραδοτέου του Έργου με τίτλο «Άλλες δράσεις στον τομέα της ψυχικής υγείας / Δράσεις ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και ενδυνάμωσης του γενικού πληθυσμού» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. «Αναμένουμε τη θετική απάντηση του Υφυπουργού η οποία θα συμβάλει  στην ψυχολογική στήριξη των ατόμων με Διαβήτη και των οικογενειών τους», τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση της Ομοσπονδίας.