Ο καρκίνος του μαστού σε νεαρές γυναίκες έχει λιγότερο ευνοϊκή πρόγνωση σε σύγκριση με τις μεγαλύτερες γυναίκες. Ο καρκίνος του μαστού είναι ο πιο συχνά διαγνωσμένος καρκίνος και η κύρια αιτία θανάτου από καρκίνο στις γυναίκες ηλικίας 20 έως 49 ετών στις ΗΠΑ. Οι νεαρές γυναίκες είναι πιο πιθανό να αναπτύξουν καρκίνο του μαστού με πιο επιθετικά βιολογικά χαρακτηριστικά σε σύγκριση με τις μεγαλύτερες γυναίκες. Τέτοια χαρακτηριστικά αφορούν την ύπαρξη μεγαλύτερου μεγέθους όγκου , την ύπαρξη πιο προχωρημένου σταδίου, τους αρνητικούς ορμονικούς υποδοχείς (υποδοχέας οιστρογόνου [ER] και υποδοχέας προγεστερόνης [PR]) και την υπερέκφραση του υποδοχέα 2 του ανθρώπινου επιδερμικού αυξητικού παράγοντα (ERBB2). Επιπλέον, εκτός από τις γυναίκες υψηλού κινδύνου, τα προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του μαστού δεν είναι διαθέσιμα για γυναίκες ηλικίας κάτω των 40 ετών. Οι ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής (Νοσοκομείο Αλεξάνδρα) της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου (Παθολόγος, Καθηγήτρια Επιδημιολογίας-Προληπτικής Ιατρικής), Δρ. Μαρία Καπαρέλου (Ογκολόγος – Παθολόγος) και Θάνος Δημόπουλος (τ. Πρύτανης ΕΚΠΑ, Καθηγητής Ογκολογίας-Αιματολογίας και Διευθυντής της Θεραπευτικής Κλινικής), συνοψίζουν τα νεότερα δεδομένα.

Πρόσφατες μελέτες βρήκαν μια αυξανόμενη τάση στη συχνότητα εμφάνισης του καρκίνου του μαστού μεταξύ των νεαρών γυναικών, αλλά λίγες μελέτες περιέγραψαν αναλυτικά τα μοτίβα τάσης σε σχέση με τους ορμονικούς υποδοχείς, το στάδιο και την φυλή.

Στη μελέτη που δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο JAMA, συμπεριλήφθηκαν γυναίκες ηλικίας 20 έως 49 ετών με πρωτοπαθή διηθητικό καρκίνο του μαστού. Οι συγγραφείς περιέγραψαν την τάση στα ποσοστά εμφάνισης καρκίνου του μαστού σε γυναίκες ηλικίας 20 έως 49 ετών τα τελευταία 20 χρόνια, καθώς και την επίπτωση ανά φυλή και εθνικότητα, κατάσταση των ορμονικών υποδοχέων και στάδιο.

Από 217815 γυναίκες που συμπεριλήφθηκαν σε αυτή τη μελέτη, η πλειοψηφία διαγνώστηκε με όγκο ER+/PR+ (61,5%) και διαγνώστηκε με όγκο σταδίου Ι (37,6%). Συνολικά, η επίπτωση του διηθητικού καρκίνου του μαστού αυξήθηκε, με αυξητικές τάσεις σε όλες σχεδόν τις φυλετικές ομάδες. Το ποσοστό επίπτωσης βάσει ηλικίας (ASIR) αυξήθηκε για τους όγκους ER+/PR+ και ER+/PR− και μειώθηκε για ER−/PR+ και όγκους ER−/PR−. Για τις γυναίκες ηλικίας 20 έως 29 και 30 έως 39 ετών, τα ποσοστά επίπτωσης βάσει ηλικίας ASIR ήταν υψηλότερα μεταξύ των μη Ισπανόφωνων έγχρωμων γυναικών. Για τις γυναίκες ηλικίας 40 έως 49 ετών, το ποσοστό επίπτωσης βάσει ηλικίας ήταν χαμηλότερο για τις μη Ισπανόφωνες έγχρωμες γυναίκες σε σύγκριση με τις μη Ισπανόφωνες λευκές γυναίκες. Τα ποσοστά επίπτωσης αυξήθηκαν για όγκους σταδίου Ι και IV, αλλά μειώθηκαν για όγκους σταδίου ΙΙ και ΙΙΙ.

Τα ευρήματα αυτά της μελέτης υποδηλώνουν ότι η αξιολόγηση του κινδύνου καρκίνου του μαστού θα πρέπει να ξεκινά σε νεαρή ηλικία για να καθοριστεί εάν ο στοχευμένος έλεγχος θα πρέπει να συνιστάται νωρίτερα σε γυναίκες υψηλού κινδύνου.

Η ηλικία κατά την πρώτη γέννηση για τις γυναίκες στις ΗΠΑ έχει αυξηθεί από το 1970 έως το 2017. Η μεγαλύτερη ηλικία κατά την πρώτη γέννηση έχει συσχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο όγκων ER+/PR+ και μειωμένο κίνδυνο όγκων ER−/PR−. Η παχυσαρκία μπορεί επίσης να είναι ένας από τους πιθανούς λόγους για τη μείωση των ER− όγκων μεταξύ νεαρών γυναικών στις ΗΠΑ.