Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση που καθορίζει τη διαδικασία για την αποστολή φαρμάκων κατ’ οίκον. Όπως αναφέρεται στη σχετική Υ.Α., σκοπός είναι η παροχή της δυνατότητας στους ασθενείς, οι οποίοι λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή με φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα για θεραπεία σοβαρών ασθενειών να λαμβάνουν τα συγκεκριμένα  ιδιοσκευάσματα κατ’ οίκον, από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, μέσω ταχυδρομικής επιχείρησης εγγεγραμμένης στο Μητρώο ταχυδρομικών επιχειρήσεων της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων για την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφορών ή μέσω πιστοποιημένης εταιρείας διανομής φαρμάκων – φαρμακαποθηκών. Η Υ.Α. καθορίζει τους δικαιούχους για αποστολή φαρμάκων κατ’ οίκον, τον τρόπο υποβολής των αιτημάτων για αποστολή φαρμάκων κατ’ οίκον, των φαρμάκων που αποστέλλονται κατ’ οίκον, του τρόπου και χρόνου εκτέλεσης της ιατρικής συνταγής, του τρόπου παρακολούθησης της αποστολής του φαρμάκου και του τρόπου παράδοσης και παραλαβής του φαρμάκου από τον δικαιούχο περίθαλψης.