Το 7ο  Πανελλήνιο Συνέδριο Επισκεπτών Υγείας, Δημόσιας & Κοινοτικής Υγείας  θα διεξαχθεί στις 15-18 Φεβρουαρίου στην Αθήνα με υβριδική μορφή (διαδικτυακά και με φυσική παρουσία) στο ξενοδοχείο « Crowne Plaza Athens City Center» (Μιχαλακοπούλου 50, 115 28 Αθήνα) και  χαρακτηρίζεται από υψηλό επιστημονικό επίπεδο θεματολογίας και συμμετεχόντων.  Το επιστημονικό πρόγραμμα του συνεδρίου  περιλαμβάνει την προάσπιση και την προαγωγή της υγείας με κάθε σύγχρονο τρόπο και μέσο με υποστηρικτές τους Επισκέπτες Υγείας. Η θεματολογία είναι  προσανατολισμένη στην τρέχουσα επικαιρότητα  στην μετα COVID-19 εποχή και των αναγκών που δημιούργησε.

Περισσότερες πληροφορίες: https://apr.com.gr/pseycongress2024/