Στην Υψηλού Επιπέδου Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας συμμετείχε ο Γ.Γ. Στρατηγικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Υγείας, Δρ. Άρης Αγγελής. Η Διάσκεψη διοργανώθηκε από την Βελγική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πραγματοποιήθηκε στις 26 και 27 Μαρτίου 2024 στις Βρυξέλλες με κεντρικό μήνυμα «Μια Ευρώπη που φροντίζει, προετοιμάζει και προστατεύει».

Κατά τη διάρκειά της συζητήθηκαν ενδεχόμενες στρατηγικές προτεραιότητες για την επόμενη ατζέντα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2024 – 2029). Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρέθηκαν ζητήματα ουσιώδη για τους πολίτες της Ε.Ε. σχετικά με τον εφοδιασμό φαρμάκων, την ετοιμότητα για την αντιμετώπιση κρίσεων, την έλλειψη εργαζομένων, την πρόληψη, αλλά και τις επενδύσεις στον τομέα της υγείας.

Συγκεκριμένα συζητήθηκαν τα κάτωθι:

α) Η ασφάλεια εφοδιασμού φαρμάκων με εστίαση στο ρόλο της Συμμαχίας για τα Κρίσιμα Φάρμακα και η αναγκαιότητα κοινής προσέγγισης ως προς την δημιουργία αποθεμάτων, β) Η ετοιμότητα της Ε.Ε. για την αντιμετώπιση μελλοντικών κρίσεων, με έμφαση στο σύστημα διακυβέρνησης, γ) Η έλλειψη εργαζομένων στον τομέα της υγείας, ως αναδυόμενο πρόβλημα στο οποίο θα μπορούσε να συμβάλλει η ανάπτυξη σχετικής στρατηγικής της Ε.Ε., δ) Η πρόληψη μη μεταδοτικών ασθενειών και η προώθηση υγιεινού τρόπου ζωής, ε) Η αύξηση των επενδύσεων στην υγεία μέσω της αξιοποίησης των χρηματοδοτικών εργαλείων της ΕΕ.

Οι εργασίες της Διάσκεψης πραγματοποιήθηκαν τόσο στο πλαίσιο της Ολομέλειας όσο και με τη διεξαγωγή παράλληλων εργαστηρίων, με κεντρικούς ομιλητές τον Βέλγο Υπουργό Υγείας Frank Vandenbroucke, την Επίτροπο Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων Στέλλα Κυριακίδου, τον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Γραφείου του Π.Ο.Υ. Hans Kluge, καθώς και τον Σύμβουλο της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθηγητή Peter Piot, μεταξύ άλλων.

Η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων Στέλλα Κυριακίδου, στην εισαγωγική ομιλία της ανέφερε μεταξύ άλλων τα εξής: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας είναι ένα φιλόδοξο όραμα για τις προσπάθειες της ΕΕ στον τομέα της υγείας, που υποστηρίζεται από συγκεκριμένη δράση, ισχυρό συντονισμό και μεγάλη αλληλεγγύη. Μεγιστοποιεί τις δυνατότητες των κρατών μελών της ΕΕ και δίνει προτεραιότητα στις ανάγκες των πολιτών σε ολόκληρη την ΕΕ. Θα αποτελέσει μία από τα πιο μακροχρόνια κληροδοτήματα αυτής της Επιτροπής. Με τη συνεχή υποστήριξη των κρατών μελών και των εταίρων, θα μπορέσει να ανοίξει ακόμη περισσότερους νέους δρόμους στον τομέα της υγείας. Αν λοιπόν συνεχίσουμε να δίνουμε προτεραιότητα στα συστήματα υγείας,  Αν λάβουμε υπόψη τη φωνή των πολιτών, Και αν συνεργαστούμε πραγματικά, τότε μπορούμε να μετατρέψουμε αυτή τη δυναμική και αυτό το όραμα σε συγκεκριμένα οφέλη για την Ευρώπη και τους πολίτες της. Και μαζί, μπορούμε να οικοδομήσουμε μια πιο υγιή, πιο ανθεκτική και πιο δίκαια  Ευρώπη για όλους».

Αναφερόμενη στη νέα φαρμακευτική πολιτική της ευρωπαϊκής ένωσης, η Επίτροπος ανέφερε ότι τον επόμενο μήνα θα ξεκινήσει η «Συμμαχία Κρίσιμων Φαρμάκων» – η οποία θα συμβάλει στη συντονισμένη δράση σε επίπεδο ΕΕ για την πρόληψη των ελλείψεων φαρμάκων.