Ο Eυρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕMA) εξέδωσε τις συστάσεις  του για τα στελέχη του ιού της γρίπης που οι κατασκευαστές εμβολίων πρέπει να συμπεριλάβουν στα εμβόλια για την πρόληψη της εποχικής γρίπης από το φθινόπωρο του 2024. Κάθε χρόνο, ο EMA εκδίδει συστάσεις της ΕΕ για τη σύνθεση των εμβολίων κατά της εποχικής γρίπης με βάση τις παρατηρήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) που επικαιροποιούνται  με τακτικές δραστηριότητες παρακολούθησης για τον επιπολασμό και τα χαρακτηριστικά των διαφορετικών ιών της γρίπης παγκοσμίως.

Με βάση αυτά τα δεδομένα, η Ομάδα Έκτακτης Ανάγκης (ETF) του EMA προχώρησε σε ανακοίνωση που συνιστά τη μετάβαση από τα τετραδύναμα σε τριδύναμα εμβόλια που δεν περιλαμβάνουν το στέλεχος B/Yamagata. Επί του παρόντος, τα περισσότερα εγκεκριμένα εμβόλια γρίπης είναι τετραδύναμα, πράγμα που σημαίνει ότι έχουν σχεδιαστεί για να προστατεύουν από τα τέσσερα κύρια στελέχη της γρίπης που ευθύνονται για την εποχική γρίπη, τα A(H1N1)pdm09 και A(H3N2), B/Victoria και B/Yamagata. Ωστόσο, το στέλεχος B/Yamagata του ιού της γρίπης Β δεν έχει ανιχνευθεί σε κυκλοφορία από τον Μάρτιο του 2020. Το ETF συνιστά ότι αυτό το στέλεχος θα πρέπει ιδανικά να αφαιρεθεί από όλα τα ζωντανά εξασθενημένα εμβόλια για τη σεζόν 2024/2025. Προκειμένου να διασφαλιστούν οι προμήθειες εμβολίων για την επερχόμενη εκστρατεία εμβολιασμού, η μετάβαση σε τρισθενή σύνθεση για όλα τα άλλα εμβόλια κατά της γρίπης θα πρέπει να ολοκληρωθεί για την περίοδο 2025/2026.