Τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στον μετασχηματισμό του Τομέα Φαρμάκων παρουσίασε η Bayer στην ετήσια εκδήλωση για τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης «Pharma Media Day 2024». «Έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο στην αύξηση της αξίας του pipeline μας, αποδεικνύοντας ξεκάθαρα ότι η αναθεωρημένη στρατηγική Ε&Α αποδίδει καρπούς», δήλωσε ο Stefan Oelrich, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Bayer AG και Πρόεδρος του Tομέα Φαρμάκων της Bayer. «Ταυτόχρονα, επεκτείνουμε περαιτέρω την παρουσία μας σε βασικούς θεραπευτικούς τομείς, σημειώνοντας σημαντική πρόοδο και διασφαλίζοντας την πρόσβαση όλο και περισσότερων ασθενών στις θεραπείες μας». Συγκεκριμένα, η εταιρεία ενισχύει την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων, με σαφή επικέντρωση της έρευνας σε τέσσερις βασικούς θεραπευτικούς τομείς: καρδιαγγειακά νοσήματα, ογκολογία, ανοσολογία, νευρολογία και σπάνιες παθήσεις, διευρύνει τις δυνατότητές της, μέσω συνεργασιών και εξαγορών εταιρειών που αναπτύσσουν πλατφόρμες έρευνας και βελτιώνει την ποιότητα του pipeline,  μέσα από αυστηρά και πολύ απαιτητικά κριτήρια.

Αναλυτικότερα, η Bayer έχει επενδύσει σημαντικά στην καινοτόμο αντιμετώπιση του καρκίνου, εστιάζοντας στην ανάδειξη νέων θεραπευτικών στόχων για την αντιμετώπισή του, επιταχύνοντας τη διαδικασία ανάπτυξης των κατάλληλων φαρμάκων. Με την εξαγορά της εταιρείας Vividion και της κορυφαίας στον κλάδο της πλατφόρμας χημειοπρωτεομικής (φάσμα τεχνικών που χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό και την διερεύνηση των αλληλεπιδράσεων πρωτεΐνης-μικρών μορίων), η Bayer ενίσχυσε τη φαρμακευτική έρευνα και το pipeline της στον τομέα των μικρομοριακών θεραπειών και των θεραπειών ακριβείας. Η καινοτόμος τεχνολογία της Vividion επιτρέπει τον εντοπισμό άγνωστων μέχρι σήμερα συνδετικών θυλάκων σε θεραπευτικού στόχους που δεν συνδέονται τα υπάρχοντα φάρμακα, ώστε να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία νέων υποψήφιων φαρμάκων σε ενδείξεις με υψηλή ανεκπλήρωτη ιατρική ανάγκη. Η Bayer, μαζί με τις θυγατρικές της BlueRock και AskBio, προωθεί ένα ανταγωνιστικό χαρτοφυλάκιο κυτταρικής και γονιδιακής θεραπείας, σε προκλινική και κλινική φάση ανάπτυξης.

«Από το 2020, η Bayer έχει επενδύσει περισσότερα από 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ στη δημιουργία τεχνολογικών πλατφορμών για την ανακάλυψη και την ανάπτυξη κυτταρικών και γονιδιακών θεραπειών – δύο από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους και πλέον ανταγωνιστικούς τομείς στη σύγχρονη υγειονομική περίθαλψη», σημείωσε ο Christian Rommel, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Τομέα Φαρμάκων της Bayer και Επικεφαλής Έρευνας και Ανάπτυξης. «Είμαστε ενθουσιασμένοι για τη σημαντική πρόοδο που σημειώνουμε με τις ποικίλες και υπερσύγχρονες πλατφόρμες θεραπευτικών μεθόδων μας. Ενώ αυτά τα προγράμματα βρίσκονται ακόμη σε αρχικό στάδιο, είμαστε βέβαιοι ότι θα μπορέσουμε να τα μετατρέψουμε σε ουσιαστικό όφελος για τους ασθενείς στο μέλλον». Με το νέο μοντέλο λειτουργίας της, που ονομάζεται Dynamic Shared Ownership (DSO), η εταιρεία επικεντρώνεται στην αποστολή της για Υγεία και Τροφή για όλους και εστιάζει στη δημιουργία επιπρόσθετης αξίας. Καθοδηγούμενοι από τις ανάγκες των πελατών και εξουσιοδοτημένοι για γρήγορες λήψεις αποφάσεων, με μικρές διατμηματικές ομάδες με τεχνογνωσία από όλα τα σχετικά μέρη της αλυσίδας, οδηγούμαστε στην αριστεία, στην ανάπτυξη και διάθεση των φαρμακευτικών προϊόντων.