Σήμερα η δημόσια οδοντιατρική δαπάνη ως ποσοστό της συνολικής οδοντιατρικής δαπάνης, στην Ελλάδα, αγγίζει το 0% ενώ ο μ.ο. της Ε.Ε. είναι 31% (OECD 2021). Επιπλέον, μειώθηκαν, σχεδόν, κατά 72% οι ιδιωτικές δαπάνες υγείας (ΕΛΣΤΑΤ 2022). Ως αποτέλεσμα των παραπάνω οι πολίτες δεν διαθέτουν την οικονομική δυνατότητα προσφυγής στον ιδιωτικό τομέα ενώ, παράλληλα, ο δημόσιος οδοντιατρικός τομέας είναι υποστελεχωμένος και με σοβαρά ελλείμματα σε υποδομές και οργάνωση. Τα παραπάνω συντέλεσαν στην όξυνση των ανισοτήτων και τη συνολική υποβάθμιση του επιπέδου στοματικής υγείας του πληθυσμού.

Τα παραπάνω στοιχεία αναφέρθηκαν σε συνέντευξη Τύπου παρέθεσε η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία που αποδεικνύουν την περαιτέρω υποβάθμιση της οδοντιατρικής περίθαλψης του πληθυσμού, την έλλειψη οδοντιατρικού δυναμικού στις δημόσιες δομές ΠΦΥ και την προσπάθεια της ΕΟΟ να προάγει την αξία της στοματικής υγείας.

Οι οδοντίατροι ζητούν την αρωγή της Πολιτείας για να επιτευχθούν τα εξής:

Το 5% των δημόσιων δαπανών για την υγεία να κατευθύνονται στη Στοματική Υγεία και την Οδοντιατρική Φροντίδα (Ρήτρα Στοματικής Υγείας).

Ασφαλιστική κάλυψη της οδοντιατρικής περίθαλψης όλων των Ελλήνων πολιτών με όρους αξιοπρέπειας και ελεύθερης επιλογής. Να ληφθεί ιδιαίτερη πρόνοια για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού (π.χ. Ρομά, άτομα με αναπηρία, πρόσφυγες, άτομα με αποδεδειγμένη οικονομική αδυναμία, κ.α.).

Χάραξη και υλοποίηση Εθνικής Στρατηγικής Στοματικής Υγείας με έμφαση στην πρόληψη και την προαγωγή της υγείας για όλο τον πληθυσμό.

Κάλυψη των κενών του ΕΣΥ με την πρόσληψη οδοντιάτρων – μόνιμου προσωπικού.

Οι ελλείψεις προσωπικού είναι πασιφανείς και τα κενά που δημιουργούνται στη λειτουργία της δημόσιας Πρωτοβάθμιας Οδοντιατρικής Φροντίδας καθιστούν αναγκαία την άμεση προκήρυξη νέων θέσεων οδοντιάτρων.

Άμεση επαναφορά του πιστοποιητικού Οδοντοστοματολογικής Εξέτασης  στο ατομικό δελτίο υγείας των μαθητών (Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή).

Ένταξη  στα ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα του σχεδιασμού και υλοποίησης της Πανελλαδικής Επιδημιολογικής Έρευνας αξιολόγησης του επιπέδου στοματικής υγείας και εκτίμησης αναγκών υγείας.

Ανάπτυξη και Λειτουργία Κινητών Μονάδων Στοματικής Υγείας για παρέμβαση σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού

Δημιουργία Εθνικού Κέντρου Καταγραφής του Καρκίνου του Στόματος.