Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας στις 7 Απριλίου, οι Ιδιωτικές Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας LaserVision στην Αθήνα και Ophthalmica στη Θεσσαλονίκη, μέλη του Ομίλου Sanoptis, προσφέρουν προληπτικό οφθαλμολογικό έλεγχο σε προνομιακές τιμές, με στόχο την προώθηση της σημασίας της πρόληψης, αλλά και τη διαφύλαξη της οφθαλμικής υγείας.

Το οφθαλμολογικό check up περιλαμβάνει κλινική εξέταση από οφθαλμίατρο σε σχισμοειδή λυχνία, μέτρηση της οπτικής οξύτητας, τονομέτρηση, κερατομετρία, διαθλαστικό έλεγχο με συνταγογράφηση γυαλιών και θα παρέχεται στην προνομιακή τιμή των 60€ για τη LaserVision στην Αθήνα και 40€ για το Ινστιτούτο Ophthalmica στη Θεσσαλονίκη. Το προνομιακό πακέτο ισχύει για όσους ενδιαφερόμενους πραγματοποιήσουν το ραντεβού τους από τις 8 έως τις 12 Απριλίου.

Παράλληλα, από την 1η Απριλίου θα ξεκινήσει και μία πρωτότυπη video καμπάνια ενημέρωσης του κοινού, στην οποία «πρωταγωνιστεί» το ιατρονοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό της LaserVision και του Ινστιτούτου Ophthalmica, η οποία στοχεύει στην εξάλειψη των «μύθων» και στην επίλυση συνηθισμένων αποριών – ερωτημάτων των ασθενών σχετικά με τις οφθαλμικές παθήσεις. Το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να δει το σύνολο του βιντεοσκοπημένου υλικού και να ενημερωθεί αναλυτικά στις επίσημες ιστοσελίδες των δύο μονάδων: https://www.laservision.gr/ | https://www.ophthalmica.gr/ καθώς και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι παραπάνω ενέργειες αποτελούν ένα μόνο μέρος του ολοκληρωμένου προγράμματος ενημέρωσης και πρόληψης του Ομίλου Sanoptis για τις οφθαλμικές παθήσεις, που εκκίνησε τον Μάρτιο και θα διαρκέσει όλο το έτος 2024.