Σύμφωνα με τα τελευταία ερευνητικά δεδομένα τα τελευταία 30 χρόνια παρατηρείται παγκοσμίως, ραγδαία αύξηση του ποσοστού των παιδιών με αναπτυξιακές διαταραχές και ειδικότερα με διάγνωση Διαταραχής Αυτιστικού Φάσματος. Συγκεκριμένα, τα ερευνητικά δεδομένα υποδεικνύουν αύξηση του ποσοστού από 62 στα 10.000 παιδιά (1 στα 162) το 2012, σε 65 στα 10.000 παιδιά (1 στα 154) το 2021 (Zeidan et al., 2022).

Παρόλα αυτά, μιλάμε για ένα ευρύ φάσμα νεύρο – Αναπτυξιακών Διαταραχών και ως εκ τούτου, τα παιδιά και τα άτομα με ΔΑΦ παρουσιάζουν διαφορετικά κλινικά προφίλ καθώς και ένα ευρύ φάσμα ποικίλων και διαφορετικών δυσκολιών, με διαφορετική ένταση και βαρύτητα.

«Τα ερωτηματικά που προκύπτουν στους γονείς στην αρχική διάγνωση είναι πολλά και το άγχος τεράστιο. Επιπλέον, ένα συντριπτικό ποσοστό του πληθυσμού και της κοινωνίας έχει εσφαλμένη εικόνα τόσο για τις δυνατότητες όσο και για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά με ΔΑΦ καθώς και της προοπτικής εξέλιξης τους» επισημαίνει ο  Σταμάτης Σουρβίνος, Αντιπρόεδρος του Σωματείου Λογοθεραπευτών – Λογοπεδικών Ελλάδος, εμπνευστής και ιδρυτής του ASLT program και προσθέτει:

«Ως εκ τούτου, είναι χρήσιμο να γνωρίζουμε πως το γεγονός ότι ένα παιδί διαγιγνώσκεται με ΔΑΦ δεν συνεπάγεται απαραίτητα ούτε νοητική υστέρηση αλλά ούτε και εξαιρετικά υψηλό δείκτη ευφυΐας, παρότι κατά περίπτωση δύναται υφίστανται ένα από τα παραπάνω. Επιπλέον, τα παιδιά με ΔΑΦ δεν έχουν προκαθορισμένη πρόγνωση αναφορικά με την κατάκτηση δεξιοτήτων και την ένταξη τους στο κοινωνικό σύνολο, εν αντιθέσει ένας από τους καθοριστικότερους παράγοντες είναι η μικρή ηλικία διάγνωσης και έναρξης εξιδεικευμένης Πρώιμης Παρέμβασης.

Το A.S.L.T program αποτελεί το 1ο πρόγραμμα λογοθεραπευτικής παρέμβασης στο νερό, με ερευνητικά δεδομένα παγκοσμίως, το οποίο έχει αποδεδειγμένα ταχύτερα και μεγαλύτερα αποτελέσματα στην κατάκτηση του λόγου και της ομιλίας αναφέρεται σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό παιδιών, προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος και κατ’ επέκταση με αναπτυξιακές διαταραχές, αλλά και γενικότερα δυσκολίων κατανόησης, έκφρασης και επικοινωνίας.

Η εκμετάλλευση του υγρού στοιχείου και των ιδιοτήτων του», εξηγεί ο κ. Σουρβίνος, «όπως η υδροστατική πίεση, η άνωση, η θερμότητα κ.λπ., δημιουργούν μία πνευματική ανάταση καθώς επίσης συμβάλλουν στην μείωση των αισθητηριακών, την αύξηση του χρόνου προσοχής και συγκέντρωσης και άλλων καθοριστικών για την παρέμβαση τομέων.  Επίσης, το υδάτινο περιβάλλον, όπως είναι εύκολα αντιληπτό, αποτελεί για το συντριπτικό ποσοστό των παιδιών, έναν εξαιρετικά ενισχυτικό παράγοντα, με πληθώρα δραστηριοτήτων που καθιστούν την παρέμβαση μία ευχάριστη διαδικασία και έχουν ως αποτέλεσμα την ταχύτερη κατάκτηση δεξιοτήτων. Επιπλέον, το γεγονός πως το συγκεκριμένο πρόγραμμα εκτός από τα οφέλη των φυσικών ιδιοτήτων του υγρού στοιχείου, διέπεται και από συγκεκριμένα πρωτόκολλα παρέμβασης/δραστηριοτήτων καθώς και από προσαρμοσμένο υλικό στο νερό, στοιχεία τα οποία συμβάλλουν καθοριστικά στην αποτελεσματικότητα του προγράμματος». Το ASLT program παρέχεται, αποκλειστικά στην Ελλάδα, στις εγκαταστάσεις του κλειστού κολυμβητηρίου του ΟΑΚΑ σε συνεργασία με τον Σύλλογο Θεραπευτικής Κολύμβησης «Ιππόκαμπος» από τον Σουρβίνο, ενώ οι υπόλοιπες παρεμβάσεις στις εγκαταστάσεις του ASLT Center από τον ίδιο και τους συνεργάτες του στη περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας.