Πρόσφατα πραγματοποιήθηκε στο Ωδείο Αθηνών η Ημερίδα «Μετανάστευση και Δημόσια Υγεία: Διαθεματική Προσέγγιση από την υποδοχή στην ένταξη», μία πρωτοβουλία της εταιρείας MINDVIEW, με συνδιοργανωτές τη Γενική Γραμματεία Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο του Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και το Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Την Ημερίδα χαιρέτισαν η Στελλίνα Σιαράπη, Γενική Γραμματέας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο, η οποία τόνισε ότι το «Υπουργείο έχει ως στόχο την εξασφάλιση ενός σταθερού συστήματος παροχής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας», προσθέτοντας ότι προβλήματα θα υπάρχουν λόγω της δυναμικής φύσης της μετανάστευσης που πολλές φορές ανατρέπουν τον κεντρικό σχεδιασμό, «ωστόσο με τις κατάλληλες συνεργασίες και την απόλυτη αφοσίωση, η προσπάθεια συνεχίζεται». Η Ελπίδα Πάβη, Καθηγήτρια στο Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας και Κοσμήτωρ της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πα.Δ.Α., στον χαιρετισμό της επισήμανε ότι «η εξασφάλιση της υγείας των μεταναστευτικών πληθυσμών εξασφαλίζει την αποστιγματοποίηση, μειώνει το κόστος των παροχών υγείας, προστατεύει τη δημόσια υγεία και διευκολύνει την ένταξη, συμβάλλοντας στην κοινωνική συνοχή και την ανάπτυξη». Στη συνέχεια, η Ναΐρ-Τώνια Βασιλάκου, Καθηγήτρια Διατροφής Ειδικών Πληθυσμιακών Ομάδων και Δημόσιας Υγείας και Πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πα.Δ.Α., έδωσε έμφαση στον διατομεακό χαρακτήρα τόσο της Μετανάστευσης όσο και της Δημόσιας Υγείας, και πρόσθεσε πως τα συμπεράσματα που θα προκύψουν από την Ημερίδα θα συνεισφέρουν στον καλύτερο σχεδιασμό πολιτικών. Κλείνοντας τους χαιρετισμούς, ο Γιώργος Κουλιεράκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, Πα.Δ.Α., τόνισε ότι «πρέπει να δοθεί φωνή στους ανθρώπους του πεδίου, να περιγράψουν την πραγματικότητα κυρίως σε αυτούς που χαράσσουν πολιτικές».

Κατά τη διάρκεια της πρώτης συνεδρίας οι ομιλητές αναφέρθηκαν  στη μελέτη του 2015 για τις υγειονομικές ανάγκες και στη σύνταξη κατευθυντήριων οδηγιών για την υγειονομική ένταξη των ανθρώπων που προέρχονται από εξαθλιωμένα συστήματα υγείας, με στόχο τη σαφή διασύνδεση των δομών δημόσιας υγείας και κοινωνικής πρόνοιας. Στο πλαίσιο αυτό, κατά την πανδημία, σε συνεργασία με την Πολιτική Προστασία, εφαρμόστηκαν διαδικασίες και πρωτόκολλα για τον εμβολιασμό. Υπογραμμίστηκε ότι απαιτείται διαρκής αξιολόγηση του κινδύνου, καθώς το υγειονομικό και επιδημιολογικό προφίλ των μεταναστών αλλάζει λόγω της γεωγραφικής προέλευσης των ροών και πρέπει οι δράσεις να τροποποιούνται.

Στον θεσμό της υγείας όσον αφορά τα ασυνόδευτα παιδιά, αναφέρθηκαν οι ομιλητές του δεύτερου πάνελ τα οποία όπως τονίστηκε «επιβιώνουν χάρη στην ανθεκτικότητα και την ικανότητα προσαρμογής τους. Οφείλουμε να δώσουμε σε αυτά τα παιδιά ασφάλεια, περίθαλψη, αλλά και ένα βήμα ακόμη, τη δυνατότητα να ονειρεύονται. Συνεπώς, είναι απαραίτητο το άσυλο, η ένταξη, το σχολείο, καθώς ο δρόμος από την ανήλικη στην ενήλικη ζωή πρέπει να συνοδεύεται από ψυχικά υγιή ζωή». Αναφορά έγινε και στο πρόγραμμα ψυχικής υγείας των παιδιών, το οποίο καθορίζει την εκπαίδευση των επαγγελματιών πρώτης γραμμής και στον μηχανισμό εντοπισμού και προστασίας των παιδιών στην ενδοχώρα.

Στη συνέχεια, τονίστηκε ότι η μετανάστευση των ασυνόδευτων παιδιών σχετίζεται με τη δημόσια υγεία, αλλά και με την υγεία των πολιτών μιας κοινότητας. Όπως αναφέρθηκε, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, η υγεία των παιδιών κινδυνεύει και η ένταξή τους εξαρτάται από τις συνθήκες διαβίωσηςενώ η καταγραφή στο ψηφιακό βιβλιάριο υγείας των παιδιών είναι εξαιρετικά σημαντική, ώστε να μπορούν να καταγράφονται οι εμβολιασμοί.