Το 2023 συγκεντρώθηκαν 13.630 μονάδες αίματος περισσότερες από το 2022 στη χώρα μας σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του ΕΚΕΑ περί εθελοντικής αιμοδοσίας. Από τις 550.974 μονάδες αίματος που συγκεντρώθηκαν συνολικά το 2023 , οι 378.904 μονάδες συγκεντρώθηκαν από Εθελοντές Αιμοδότες ήτοι 68,7% της συνολικής συλλογής αίματος.

Το 2023 συγκεντρώθηκαν 30.162 μονάδες περισσότερες από το 2022 , που το ποσοστό του εθελοντικού αίματος ήταν 65%, μια βελτίωση της τάξης του 3,7%. Παράλληλα η εξάρτηση από το αίμα αντικατάστασης δηλ. το αίμα που προέρχεται από το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον των ασθενών φαίνεται ότι μειώνεται σημαντικά. Παρατηρείται διαρκής αύξηση του Εθελοντικού Αίματος και επίσης διαρκής μείωση του Αίματος Αντικατάστασης. Οι ανάγκες της Χώρας για την φροντίδα των συνανθρώπων μας με Μεσογειακή αναιμία και

τις άλλες αιμοσφαιρινοπάθειες ανήλθαν σε 100.000 μονάδες αίματος το 2022 , που αντιστοιχούν σε 2.100 ασθενείς. Στην Χώρα μας το 2023 έγιναν συνολικά 509.472 μεταγγίσεις Αίματος, εκ οποίων 98.605 μονάδες μεταγγίσθηκαν σε ασθενείς με μεσογειακή αναιμία και άλλες αιμοσφαιρινοπάθειες, 347401 μονάδες αίματος σε όλα τα άλλα περιστατικά στα Δημόσια Νοσοκομεία του ΕΣΥ και 63466 μεταγγίσθηκαν στα ιδιωτικά νοσοκομεία.

Οι περιφέρειες της Κρήτης και της Ηπείρου είναι αυτές που συγκέντρωσαν τις περισσότερες μονάδες αίματος ανά 1000 κατοίκους το 2023, ενώ σύμφωνα με το ΕΚΕΑ, η καλή εικόνα της Περιφέρειας των Ιονίων Νήσων, οφείλεται αποκλειστικά και μόνον στις εξαιρετικές επιδόσεις των κατοίκων της Κερκύρας, που είναι ένα αιμοδοτικό παράδειγμα προς μίμηση.