Η διευθύνουσα σύμβουλος του Ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων ΤΣΕΤΗ (ΟΦΕΤ) Ιουλία Τσέτη, ανακοίνωσε ότι θα είναι υποψήφια για τη θέση του προέδρου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), κατά τη διάρκεια της ομιλίας της στο διεθνές συνέδριο του ΠΣΕ «Η Αυξανόµενη Εξωστρέφεια της Ελληνικής Οικονοµίας». Αναφερόμενη στην φαρμακοβιομηχανία στην Ελλάδα, τόνισε ότι αποτελεί βασικό επενδυτικό κλάδο της οικονομίας, δεδομένου ότι στηρίζει υποδειγματικά το ΑΕΠ, την απασχόληση καθώς απασχολεί ήδη 29.000 εργαζομένους αλλά και τη δημόσια υγεία αφού καλύπτει  ποσοστό 60% των αναγκών των Ελλήνων ασθενών. Όσον αφορά το φάρμακο σημείωσε ότι αποτελεί το δεύτερο εξαγώγιμο προϊόν, με εξαγωγές ύψους 2,6 δις ευρώ, που κατευθύνονται σε 147 χώρες παγκοσμίως.

«Οι εξαγωγές των επιχειρήσεων και το έντονο εξωστρεφές μοντέλο, μπορεί να αποτελέσει πραγματικό οχυρό για την οικονομία, αλλά και τις ίδιες τις επιχειρήσεις, σε κάθε εποχή και όταν οι κρίσεις διαδέχονται η μία την άλλη» σημείωσε η διευθύνουσα Σύμβουλος του ΙΦΕΤ.

Πρόσθεσε δε ότι είναι αναγκαίο  να ληφθούν μέτρα για την  προώθηση της καινοτομίας, της έρευνας και ανάπτυξης, της  εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης για την αύξηση της εργατικής δύναμης, την ενίσχυση των υποδομών, την δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την εφαρμογή πολιτικών που προωθούν την αειφορία, τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.