Το 2024 είναι ένα κρίσιμο έτος, αφού βρισκόμαστε μερικούς μήνες μόνο πριν την πλήρη μετάβαση όλων των Ευρωπαϊκών κρατών-μελών στον νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό 536/2014 (EU-CTR), τονίζει ο HACRO με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα των κλινικών μελετών. Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, ο κλάδος των κλινικών μελετών είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικός τομέας για την εθνική οικονομία, υπό την έννοια ότι τα επενδυτικά κεφάλαια που είναι διαθέσιμα στον χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι δεδομένα και διεκδικούνται από όλες τις χώρες. Συνεπώς, αν δεν μπορέσουμε να τα απορροφήσουμε εμείς θα επενδυθούν σε άλλα κράτη. Σε αυτό το κρίσιμο χρονικά σημείο για την μελλοντική πορεία του κλάδου στη χώρα μας,  Ο HACRO τονίζει την ανάγκη της άμεσης επίλυσης θεμάτων που προκύπτουν είτε από τη ανάγκη προσαρμογής μας στον Νέο Κανονισμό, είτε από δομικές ελλείψεις που δοκιμάζουν την ετοιμότητα της χώρας μας να ενταχθεί στη νέα πραγματικότητα.

«Καλούμε την ελληνική πολιτεία και το κράτος να επιδείξουν την απαραίτητη πολιτική βούληση και την έμπρακτη και άμεση υποστήριξη του κλάδου των κλινικών μελετών. Η ανάπτυξη της κλινικής έρευνας στη χώρα θα πρέπει να αναδειχθεί μεταξύ των προτεραιοτήτων του τομέα της υγείας, με την υιοθέτηση ανάλογων πολιτικών στήριξης, επαρκών κινήτρων για την προσέλκυση διεθνών επενδύσεων και με ουσιαστικές, διορθωτικές παρεμβάσεις για τη ρύθμιση όλων εκείνων των παθογενειών που αναχαιτίζουν τη δυναμική και την ανταγωνιστικότητα της χώρας» καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.