Αρνητικά αξιολογεί η πλειοψηφία των Ελλήνων το Σύστημα Υγείας της χώρας σύμφωνα με τα αποτελέσματα του τρίτου μέρους της δημοσκοπικής έρευνας «Τι πιστεύουν οι Έλληνες – 2024». Στην εν λόγω έρευνα καταγράφονται οι απόψεις του πληθυσμού για ζητήματα που αφορούν την οικονομία, τη δημόσια διοίκηση, το σύστημα υγείας, τα εργασιακά και την καθημερινότητα. Όσον αφορά τον τομέα της Υγείας οι ερωτήσεις ήταν σχετικά με τις προτιμήσεις και τις αντιλήψεις των πολιτών σχετικά με την περίθαλψή τους καθώς και πόσοι ευαισθητοποιημένοι είναι αναφορικά με τη δική τους υγεία.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το 67,3% αξιολογεί αρνητικά το Σύστημα Υγείας στη χώρα μας. Σε περίπτωση ανάγκης, το 46,4% δήλωσε ότι θα προτιμούσε να απευθυνθεί στον ιδιωτικό τομέα, ωστόσο το 51,2%,  δήλωσε ότι θα απευθυνόταν στο δημόσιο τομέα. Το 58,7% θα επέλεγαν να απευθυνθούν σε ιδιώτη γιατρό παρά σε γιατρό δημόσιας δομής.

Όσον αφορά την πρόληψη σε θέματα υγείας, το 58,1% δήλωσαν ότι κάνουν τσεκ απ μία φορά τον χρόνο, το 19,4% κάνουν τσεκ απ σπανιότερα από μία φορά τον χρόνο ενώ το 2,3% δήλωσαν ότι δεν κάνουν ποτέ τσεκ απ.

Το 84,5% σκέφτονται συχνά ότι οι πράξεις τους σήμερα θα επηρεάσουν την υγεία τους στο μέλλον, ενώ το 20,9% δεν ανησυχούν αν θα έχουν προβλήματα υγείας αργότερα στη ζωή τους.