Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Κλινικών Μελετών (International Clinical Trials Day), η οποία εορτάζεται κάθε χρόνο στις 20 Μαΐου, λόγω της επετείου της ημέρας που πραγματοποιήθηκε η πρώτη κλινική μελέτη από τον James Lind το 1774, η GSK Ελλάδος αναγνωρίζει τον καταλυτικό ρόλο που διαδραματίζουν οι κλινικές μελέτες στην ανάπτυξη ασφαλών και αποτελεσματικών εμβολίων και φαρμακευτικών σκευασμάτων και κατ’ επέκταση στην καθοριστική συμβολή τους στην πρόοδο της προάσπισης και προαγωγής της υγείας διεθνώς. Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, «στα 50 χρόνια δυναμικής παρουσίας της GSK στην χώρα, είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που καταφέραμε, μόλις εντός των τελευταίων τριών ετών, να καθιερώσουμε από το 2021 την Ελλάδα ως χώρα αναφοράς στη διεξαγωγή κλινικών μελετών, έχοντας πλέον, από τον Ιανουάριο του 2024, ένα ανεξάρτητο και ταχέως αναπτυσσόμενο τμήμα κλινικών μελετών, στελεχωμένου από περίπου 20 εργαζομένους. Πρακτικά, αυτά τα δυο ορόσημα εξασφαλίζουν ότι η πλειοψηφία, εάν όχι το σύνολο των κλινικών μελετών που διεξάγει η GSK παγκοσμίως, μπορούν να πραγματοποιηθούν και στην χώρα μας, δημιουργώντας με τον τρόπο αυτό, σημαντική προστιθέμενη αξία τόσο για τους Έλληνες ασθενείς, όσο και για την οικονομία της χώρας. Παρά το γεγονός ότι στην χώρα μας, τα παρελθόντα έτη, παρατηρήθηκε, εν μέρει, σχετική αποεπένδυση από τις κλινικές μελέτες, η GSK Ελλάδος το χρονικό διάστημα 2017- 2023, προχώρησε σε συνολική επένδυση άνω των €12 εκατ. ευρώ για την διεξαγωγή συνολικά 32 κλινικών μελετών, σε περισσότερα από 100 ερευνητικά κέντρα και σε συνεργασία με περισσότερους από 100 ερευνητές, στις οποίες εντάχθηκαν και  ωφελήθηκαν περισσότεροι από 546 Έλληνες ασθενείς.

Τα επερχόμενα έτη και δεδομένης της ταχείας ανάπτυξης του τμήματος κλινικών μελετών της εταιρείας στην Ελλάδα, αναμένεται σημαντική αύξηση της επένδυσης της GSK Ελλάδος σε κλινικές μελέτες στη χώρα μας.