Να αποσυρθεί άμεσα η ΚΥΑ που καθιερώνει εξετάσεις για την έναρξη ειδικότητας και εξειδίκευσης των νέων γιατρών ζητά με ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (c). Όπως τονίζεται,  «η εν λόγω απόφαση ορίζει ‘επιτροπή’ αποτελούμενη από συγκεκριμένους πανεπιστημιακούς καθηγητές που 4 φορές τον χρόνο θα ‘επιλέγει’ ποιοι νέοι γιατροί θα ξεκινούν ειδικότητα ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ στα τμήματα όπου υπάρχει αναμονή. Αναφέρονται ως ‘κριτήρια επιλογής’ ο βαθμός πτυχίου και η διεξαγωγή ειδικών εξετάσεων. Η ίδια ‘επιτροπή’ με την ίδια διαδικασία και τα με τα ίδια κριτήρια θα ‘επιλέγει’ και ποιοι ειδικευμένοι γιατροί θα ξεκινούν εξειδίκευση. Μόνο το 20% των ειδικευόμενων που είναι στην αναμονή για την έναρξη ειδικότητας θα ξεκινάει άμεσα: αυτοί που θα ‘επιλέγονται’ από την ‘επιτροπή’. Οι υπόλοιποι καταδικάζονται στις μακροχρόνιες λίστες αναμονής ή σπρώχνονται στο εξωτερικό για να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους. Είναι η πολλοστή φορά τις τελευταίες δεκαετίες που επιχειρείται η καθιέρωση φραγμών στην έναρξη ειδικότητας για τους πτυχιούχους ιατρικής. Παρόμοιες απόπειρες είχαν γίνει το 1992 επί κυβέρνησης ΝΔ (διάταξη Σούρλα), αλλά και όλα τα επόμενα χρόνια επί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ. Πρόκειται για ευθεία επίθεση στα μορφωτικά δικαιώματα των νέων γιατρών. Το πτυχίο παύει να είναι η μοναδική προϋπόθεση για την έναρξη της ειδικότητας, υποβαθμίζεται η αξία του. Στόχος δεν είναι η μείωση του χρόνου αναμονής για την έναρξη ειδικότητας, όπως ισχυρίζεται η κυβέρνηση. Άλλωστε στα περισσότερα τμήματα όχι μόνο δεν υπάρχει αναμονή αλλά πολλές θέσεις ειδικευόμενων είναι κενές λόγω υποστελέχωσης από ειδικευμένους, επειδή οι υποψήφιοι ειδικευόμενοι αναγκαστικά στρέφονται προς τα λίγα πλέον στελεχωμένα τμήματα. Αν ήθελε η κυβέρνηση να μειώσει την αναμονή στα τμήματα αυτά θα ανέπτυσσε πλήρως τις δημόσιες δομές που εμπλέκονται στην εκπαίδευση των νέων γιατρών. Θα εξασφάλιζε όλες τις προϋποθέσεις ώστε να υπάρχει ενιαίο πρόγραμμα εκπαίδευσης με περιεχόμενο που να ανταποκρίνεται στη σύγχρονη γνώση και τις εξελίξεις της ιατρικής επιστήμης: προσλήψεις του αναγκαίου αριθμού ειδικευμένων γιατρών για την εκπαίδευση των ειδικευόμενων, εκσυγχρονισμός της υλικοτεχνικής υποδομής των εργαστηρίων και των κλινικών. Επίσης θα καταργούσε τον αναχρονισμό της θητείας υπαίθρου (”αγροτικού”)».