«Θεωρούμε θετικό βήμα την νομοθέτηση ενιαίου νομικού πλαισίου με το άρθρο 33 του Νόμου 5107/2024, για την συνεργασία των ιδιωτών ιατρών με το ΕΣΥ. Από την άλλη όμως αποτελεί τμηματική παρέμβαση, που μπορεί εν μέρει να εξυπηρετήσει υπάρχουσες προβληματικές καταστάσεις, όμως δεν θα αλλάξει την συνολική προβληματική εικόνα του ΕΣΥ», τονίζει με ανακοίνωσή της η Επαγγελματική Ένωση Παθολόγων Ελλάδος. Προσθέτει δε τα εξής:

«Θεωρούμε ότι η ανόρθωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας χρειάζεται:  Στιβαρή πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας που θα αποφορτίσει τα νοσοκομεία,  Ενίσχυση του προσωπικού με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, Ουσιαστικό συντονισμό των δομών για την εξυπηρέτηση των ασθενών.

Επειδή θα πρέπει να γίνει επιλέξιμη η ένταξη των νέων γιατρών στο ΕΣΥ απαιτούνται γενναίες ενισχύσεις στις οικονομικές τους απολαβές, αλλά και ελκυστικές εργασιακές ρυθμίσεις».