Περισσότερες από 30 καλές πρακτικές για την εφαρμογή ενός Εθνικού Σχεδίου Δράσης κατά του Καρκίνου αναδεικνύει μελέτη που παρουσιάστηκε στο 50ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, που διεξήχθη στην Αθήνα.

Η ερευνητική ομάδα εντόπισε 20 ενεργά Εθνικά Σχέδια Δράσης κατά του Καρκίνου σε ισάριθμες ευρωπαϊκές χώρες. Ωστόσο εστίασε στην ανάλυση οκτώ εθνικών σχεδίων των εξής χωρών: Βέλγιο, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβενία και Τσεχία. Οι συγκεκριμένες χώρες επιλέχθηκαν καθώς αποτελούν χώρες-σημείο αναφοράς για την Ελλάδα, λόγω της μεγάλης εμπειρίας τους στην εφαρμογή ΕΣΚ και του οράματός τους στη μάχη κατά του καρκίνου.

Η ανάλυση των οκτώ προαναφερόμενων ΕΣΚ ανέδειξε περισσότερες από 30 καλές πρακτικές στην εφαρμογή ενός Εθνικού Σχεδίου Δράσης κατά του Καρκίνου και συγκεκριμένα στην πρόληψη, την έγκαιρη ανίχνευση,  διάγνωση & θεραπεία και βελτίωση της ποιότητας ζωής ασθενών & επιβιωσάντων, αλλά και στο κομμάτι του ρόλου των ασθενών, της ανάγκης παρακολούθησης εφαρμογής ενός ΕΣΚ, της έρευνας αλλά και των παιδιατρικών καρκίνων.

Όσον αφορά στη θέσπιση στρατηγικών στόχων και δομών διακυβέρνησης, βρέθηκε ότι για την πλειοψηφία των Σχεδίων που αναλύθηκαν, το Υπουργείο Υγείας ήταν ο κύριος υπεύθυνος φορέας για τον σχεδιασμό των ΕΣΚ. Παράλληλα, τρεις από τις οκτώ χώρες (Ιταλία, Πολωνία, Τσεχία) αναφέρουν πιθανές πηγές χρηματοδότησης, οι οποίες μπορεί να εξασφαλιστούν όχι μόνο από εθνικούς, αλλά και ευρωπαϊκούς πόρους.