Το Συντονιστικό Όργανο Φορέων ΠΦΥ με ανακοίνωσή του τονίζει ότι στηρίζει τα δίκαια αιτήματα  των εργαστηριακών γιατρών καθώς οι πολλαπλοί άδικοι καταλογισμοί του ΕΟΠΥΥ οδηγούν τον κλάδο σε μαζική χρεοκοπία. Συγκεκριμένα στη σχετική ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής: «Οι προσπάθειες του Συντονιστικού Οργάνου συνεχίζονται για την επίλυση του δυσβάστακτου μέτρου του clawback, αναμένουμε δε την επικείμενη συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας, Άδωνη Γεωργιάδη. Στην συνάντηση αυτή θα συζητηθούν οι πάγιες θέσεις του Συντονιστικού Οργάνου όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί και από την Ομάδα Εργασίας (η οποία συγκροτήθηκε με στελέχη από το Υπουργείο Υγείας, τον ΕΟΠΥΥ και τους εκπροσώπους των Φορέων των Παρόχων των διαγνωστικών εξετάσεων) το Φεβρουάριο του 2023. Στη συνάντηση θα αναλυθούν τα 14 σημεία του πονήματος, τα οποία εντοπίζουν τους θεσμικούς και οικονομικούς τρόπους για να αντιμετωπιστεί το μείζον πρόβλημα του clawback. Επιπλέον πάγιο αίτημά μας είναι η διαγραφή μέρους ή όλου του παλαιού τεχνητού χρέους του clawback όπως εξάλλου έχει συμβεί και στις μονάδες αιμοκάθαρσης. Άμεση έκδοση των υπουργικών αποφάσεων στη βάση υλοποίησης του πρόσφατου ψηφισθέντος νόμου για την δικαιότερη κατανομή clawback ανά νομό και ανά πάροχο. Τέλος, να εξαιρεθούν οι κωδικοί της πρόληψης από το clawback, καθώς είναι απόλυτη υποχρέωση της Πολιτείας να καλύπτει πλήρως το πλαίσιο πρόληψης του πληθυσμού και να δοθούν αντισταθμιστικά οφέλη ίσης αξίας με τα κενά χρηματόδοτησης , κατά αντιστοιχία με αυτό που έχει επιτευχθεί με άλλους κλάδους».