Με ομόφωνη απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρείας τοποθετείται σχετικά με την συνταγογράφηση απεικονιστικών εξετάσεων με χορήγηση σκιαγραφικών, επισημαίνοντας ότι η υπουργική απόφαση που ορίζει ως αποκλειστικά υπεύθυνους τους Ακτινολόγους – Ακτινοδιαγνώστες, κινείται στη σωστή κατεύθυνση, δεδομένου ότι η ευθύνη του σχεδιασμού της κάθε απεικονιστικής πράξης, καθώς και η διασφάλιση της ποιότητας αυτής, αποτελούν αντικείμενα της ειδικότητας της Ακτινοδιαγνωστικής Ακτινολογίας, με παράλληλη συνεκτίμηση κατά περίπτωση για το είδος, την ποσότητα και τον τρόπο χορήγησης των χρησιμοποιούμενων σκιαγραφικών σκευασμάτων από τον ιατρό ακτινολόγο, ως τον μόνο γνώστη των σχετικών απεικονιστικών πρωτοκόλλων και ενδεδειγμένων τεχνικών. Πρόκειται για μια ιατρική πράξη για την οποία ο ιατρός κάθε ειδικότητας έχει δικαίωμα αμοιβής, αντίστοιχη με αυτή της ιατρικής επίσκεψης.  Οι ακτινολόγοι τονίζουν ότι στην περίπτωση που τιμολογεί το νομικό πρόσωπο με το οποίο συνεργάζεται ο ακτινολόγος, θα πρέπει να καθορισθεί η κατανομή της αμοιβής συνταγογράφησης (προτείνεται κατ΄ελάχιστο ποσοστό, το 80% της συνολικής αμοιβής να αποδίδεται στον ακτινολόγο-υπεύθυνο συνταγογράφησης). Επίσης, να μην υφίσταται ανώτατο όριο στον αριθμό των μηνιαίων συνταγών ανά Ακτινολόγο, κατά τον πρώτο χρόνο εφαρμογής της απόφασης. Τέλος προτείνουν τα εξής: Τιμολόγηση της πράξης και στα απογευματινά ιατρεία. Να δοθεί στους Ακτινολόγους και η δυνατότητα συνταγογράφησης φαρμάκων που σχετίζονται με την χορήγηση σκιαγραφικών μέσων (πχ.αναφυλακτικής – αντιαλλεργικής αγωγής). Να δοθεί η δυνατότητα στους Ακτινολόγους συνταγογράφησης εναλλακτικών απεικονιστικών εξετάσεων, σε περίπτωση αντένδειξης χορήγησης σκιαγραφικού και πάντα με γνώμονα την ασφάλεια του εξεταζόμενου-ασθενούς και την μείωση της δαπάνης σε άσκοπες εξετάσεις (πχ. αντένδειξη χορήγησης ιωδιούχου σκιαγραφικού σε αξονική  τομογραφία-συνταγογράφηση της ενδεδειγμένης-εναλλακτικής εξέτασης – απεικονιστικής μεθόδου).