Για 23 κενές οργανικές θέσεις γιατρών, 70  νοσηλευτών και παραϊατρικών ειδικοτήτων και 70 τεχνικού και λοιπού προσωπικού στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Γεννηματάς» κάνουν λόγο με ερώτησή τους προς τον Υπουργό Υγείας βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Πιο συγκεκριμένα, στο κείμενο της ερώτησης αναφέρεται ότι στο Παραϊατρικό Τμήμα υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις χειριστών στο Ακτινολογικό Τμήμα, Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων και Φυσιοθεραπευτών, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να λειτουργήσουν σωστά και αποτελεσματικά. Η διοικητική υπηρεσία, ενώ καλείται να φέρει σε πέρας πληθώρα διαγωνισμών και μεγάλου φόρτου εργασίας, λειτουργεί με σχεδόν το 50% του προσωπικού που πρέπει να την στελεχώνουν. Η Τεχνική Υπηρεσία δεν μπορεί  να αντιμετωπίσει τα διάφορα  τεχνικά προβλήματα, λόγω του  ολιγάριθμου τεχνικού  προσωπικού. Στηρίζεται σε εξωτερικά συνεργεία με εργολάβους, μέσω απευθείας αναθέσεων. Επίσης, παρά τις εξαγγελίες της κυβέρνησης της ΝΔ και του αρμόδιου Υπουργείου Υγείας, δεν έγιναν προσλήψεις νοσηλευτών, ενώ τα κενά καλύπτονται με συμβάσεις εργασίας ελαστικού ωραρίου και ανανεώσεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Μέχρι σήμερα, έχει εξαγγελθεί και αναμένεται η παράταση της θητείας  120 και πλέον υπαλλήλων. Εξαιτίας αυτής ακριβώς της έλλειψης προσωπικού, η Διοίκηση οφείλει  πολλές ημέρες ανάπαυσης (ρεπό), με αποτέλεσμα την περαιτέρω εξουθένωση των εργαζομένων, ενώ μέρος του προσωπικού εργάζεται σε άλλα καθήκοντα, αποδυναμώνοντας περισσότερο τα υποστελεχωμένα τμήματα.