Αντιδράσεις έχει προκαλέσει προσχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας που προβλέπει την Ίδρυση ιδιωτικών κέντρων συλλογής αίματος πλάσματος, καθώς και αποζημίωση των δωρητών πλάσματος που θα είναι ακατάσχετη και αφορολόγητη. Όσοι αντιδρούν κάνουν λόγο για εμπορευματοποίηση του αίματος και καταστρατήγηση του εθελοντισμού όσον αφορά τη δωρεά αίματος. Μέχρι σήμερα την αρμοδιότητα για τη συλλογή και διάθεση του αίματος είχε το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας του οποίου μάλιστα η οργάνωση είχε αναβαθμιστεί. Σύμφωνα με το δημοσίευμα του in.gr που έκανε και την αποκάλυψη του προσχεδίου νόμου, εάν θεσμοθετηθεί η δημιουργία των ιδιωτικών κέντρων συλλογής αίματος πλάσματος, ΟΤΑ και Εκκλησία, Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου καθώς και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, θα έχουν τη δυνατότητα να ιδρύουν ιδιωτικά κέντρα συλλογής αίματος προς μετάγγιση ή και κλασματοποίηση, καθώς και κέντρα συλλογής πλάσματος προς κλασματοποίηση. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται να αφαιρεθούν οι αρμοδιότητες από το Εθνικό Κέντρο Αίματος (ΕΚΕΑ) και να μεταφερθούν σε μια νέα Ανεξάρτητη Αρχή που θα δημιουργηθεί.