Σε τροχιά διάλυσης βρίσκεται το νοσοκομείο Σαντορίνης εξαιτίας της σοβαρής υποστελέχωσης τόσο σε κρίσιμες ιατρικές ειδικότητες (παθολόγοι , παιδίατροι, μικροβιολόγοι κλπ)  όσο και σε άλλες κατηγορίες υγειονομικού και λοιπού προσωπικού, όπως διαπιστώθηκε σε πρόσφατη συνάντηση που είχαν οι εργαζόμενοι με εκπροσώπους της Νέας Αριστεράς. Πέραν της υποστελέχωσης που δημιουργεί συνθήκες επισφαλούς λειτουργίας του νοσοκομείου , διαπιστώθηκε ότι η πλειοψηφία του ιατρικού δυναμικού είναι  πλέον ιδιώτες γιατροί που παρέχουν υπηρεσίες με απόδειξη παροχής υπηρεσιών για μικρά χρονικά διαστήματα, με προκλητικές αμοιβές σε σχέση με τους μόνιμους γιατρούς, πρακτική που πλέον επεκτείνεται και στο υπόλοιπο προσωπικό όλων των ειδικοτήτων, ενώ κρίσιμοι τομείς, όπως η καθαριότητα, η φύλαξη, τα μαγειρεία, ανατίθενται πλέον σε εργολαβίες, φυσικά με πολλαπλάσιο κόστος για το δημόσιο.

Η κατάσταση αυτή που δημιουργεί γιατρούς και εργαζόμενους πολλαπλών ταχυτήτων, οδηγεί σε συνεχείς παραιτήσεις έμπειρων γιατρών και υγειονομικών και αποτελεί σαφώς κυβερνητική επιλογή που εφαρμόζεται από τη διοίκηση της ΑΕΜΥ και την διοικήτρια κα Μπορμπουδάκη , η οποία  σύμφωνα με τους εργαζόμενους το τελευταίο διάστημα καταφεύγει σε απροκάλυπτο αυταρχισμό και εκφοβιστικές αγωγές εναντίον εργαζομένων και πολιτών που τολμούν να καταγγείλουν δημόσια τη διάλυση  του νοσοκομείου . Το αίτημα του σωματείου καθώς και όλων των εργαζομένων που θέλουν να διατηρήσουν το δημόσιο χαρακτήρα του νοσοκομείου , είναι η άμεση προκήρυξη από την Α.Ε.Μ.Υ. των οργανικών θέσεων αορίστου χρόνου που παραμένουν κενές τα τελευταία χρόνια, καθώς και η οργανική ένταξη του νοσοκομείου στο ΕΣΥ, φυσικά με την προϋπόθεση της σοβαρής ενίσχυσης του τόσο με μόνιμο προσωπικό, όσο και με αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και αμοιβής .