Τα πολλαπλά οφέλη της συνεργασίας του επιχειρηματικού κόσμου μεταξύ Ελλάδας και Αραβικού κόσμου, τόσο σε επίπεδο εμπορικό όσο και σε ερευνητικό, ανέδειξε η κυρία Ιουλία Τσέτη, υποψήφια για την Προεδρία του ΣΕΒ, Πρόεδρος και CEO του ΟΦΕΤ, Φαρμακοποιός, MSc, Επίτιμη Δρ. φαρμακευτικής του ΕΚΠΑ, ΓΓ ΔΣ του ΣΕΒ και Πρόεδρος UN Global Compact Network Greece, και μέλος του Αραβο – Ελληνικού Επιμελητηρίου, στο 1ο Αραβο-Ελληνικό Συνέδριο για την Υγεία που διεξήχθη την Τετάρτη 22 και την Πέμπτη 23 Μαΐου 2024, στο ξενοδοχείο Divani Caravel, από το Αραβο – Ελληνικό Επιμελητήριο.  Η κυρία Τσέτη είναι η εμπνεύστρια του θεσμού «Αραβο-Ελληνικό Συνέδριο για την Υγεία», καθώς κατέθεσε την πρότασή της αυτή από βήματος, κατά τη διάρκεια του 12ου Αραβο-Ελληνικού Οικονομικού Φόρουμ, τον Δεκέμβριο του 2023.

Αναφερόμενη στην προστιθέμενη αξία που έχει για την επιχειρηματικότητα και την κοινωνία ο όρος «συνεργασία», η κυρία Τσέτη είπε «Τα πάντα γύρω μας αλλάζουν ραγδαία, οι προκλήσεις διαδέχονται η μία την άλλη, προβλήματα έλλειψης πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας είναι εδώ και αφορούν πλέον όλους. Έχουμε ηθική υποχρέωση οι επιχειρήσεις, να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες και να δημιουργήσουμε μέσα από τις συνεργασίες, ένα θετικό αποτύπωμα για όλους. Μέσα από την ανταλλαγή ιδεών, γνώσεων και τεχνογνωσίας, ενδυναμώνονται οι εργαζόμενοι, οι οικονομίες και οι κοινωνίες. Τόσο ως υποψήφια για την Προεδρία του ΣΕΒ όσο και ως Πρόεδρος και CEO του ΟΦΕΤ και μέλος του Αραβο-Ελληνικού Επιμελητηρίου, λέμε ΝΑΙ σε αυτές τις συνέργειες που ενισχύουν τις εξαγωγές μας, κάνουν ακόμη πιο ανταγωνιστική την καινοτομία, και δημιουργούν ένα νέο παραγωγικό και βιώσιμο μοντέλο».