Για κατάφωρη αδικία κάνει λόγο η ΟΕΝΓΕ σε ανακοίνωσή της όσον αφορά εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων του Δημόσιου Τομέα με θέμα: «Ορθή συμπλήρωση του Δελτίου Ατομικής και Υπηρεσιακής κατάστασης ασφαλισμένων του Δημοσίου Τομέα», σύμφωνα με την οποία το εφάπαξ ποσό των αναδρομικών των ετών 2015-2016 που χορηγήθηκε στα ειδικά μισθολόγια σύμφωνα με τον Ν.4575/2018 δεν τροποποιεί τις συντάξιμες αποδοχές και ως εκ τούτου δε θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στους πίνακες συντάξιμων αποδοχών του ΔΑΥΚ.

Η ΟΕΝΓΕ τονίζει ότι η παραπάνω εγκύκλιος οδηγεί σε μείωση των συντάξιμων αποδοχών και την χαρακτηρίζει «νόμιμη» κλοπή των εισφορών των εργαζομένων, δεδομένου ότι το εφάπαξ ποσό των αναδρομικών υποβλήθηκε στις προβλεπόμενες κρατήσεις (Μ.Τ.Π.Υ., ΤΕΑΔΥ, σύνταξης, υγειονομικής περίθαλψης, Ταμείου Πρόνοιας Δ.Υ., ειδική εισφορά αλληλεγγύης). Η ΟΕΝΓΕ αναφέρει ότι είχε θέσει το θέμα στη συνάντηση της με τον υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Πετραλιά, ο οποίος αναγνώρισε ότι πρέπει να συμπεριληφθούν στις συντάξιμες αποδοχές του ΔΑΥΚ τα αναδρομικά ποσά εφόσον έχουν γίνει οι προβλεπόμενες κρατήσεις. Είχε μάλιστα δεσμευτεί ότι θα επιληφθεί ο ίδιος προσωπικά και ότι θα διαβίβαζε το θέμα στο αρμόδιο υπουργείο εργασίας ώστε να αποκατασταθεί η αδικία. Έκτοτε καμία ενέργεια δεν έχει γίνει από την πλευρά των συναρμόδιων υπουργείων (Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εργασίας, Υγείας).

Η ΟΕΝΓΕ ζητάει να γίνουν άμεσα οι αναγκαίες ενέργειες και να εκδοθεί νέα εγκύκλιος από τη Γενική Διεύθυνση Συντάξεων προς τους εκκαθαριστές, ώστε να συμπεριληφθούν και τα αναδρομική ποσά των ετών 2015 -2016 στις συντάξιμες αποδοχές.