Σε ανησυχητικά συμπεράσματα για τη σχέση μεταξύ ακραίων θερμοκρασιών και εγκεφαλικών επεισοδίων κατέληξε παγκόσμια έρευνα με ελληνική συμμετοχή.

Συγκεκριμένα, ομάδα ερευνητών με επικεφαλής τη Σχολή Δημόσιας Υγείας T.H.Chan του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ κάνοντας χρήση δεδομένων από την παγκόσμια κοινοπραξία περιβαλλοντικής υγείας «Multi-Country Multi-City Network», βρήκε ότι σε κάθε 1.000 θανάτους από ισχαιμικό ή αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο, περίπου οι έντεκα αποδίδονται στο ακραίο κρύο ή την ακραία ζέστη. Αναλυτικότερα, οι ερευνητές εντόπισαν ότι σε κάθε 1.000 θανάτους από τα παραπάνω αίτια, το 2,5% των ημερών με ακραίες θερμοκρασίες κατά την περίοδο που μελετήθηκε, συνέβαλε σε 9,1 επιπλέον θανάτους λόγω κρύου και 2,2 θανάτους λόγω ζέστης. Τα ευρήματα δεν είχαν σημαντικές διαφοροποιήσεις από χώρα σε χώρα, παρά τις διαφορετικές κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στις χώρες από τις οποίες συλλέχθηκαν τα στοιχεία.  Ωστόσο,  αυτό που εντοπίστηκε από τους ερευνητές είναι ότι στις χώρες χαμηλού εισοδήματος τα ποσοστά θνησιμότητας από αιμορραγικά εγκεφαλικά επεισόδια που σχετίζονται με τη ζέστη ήταν πολύ μεγαλύτερα από ότι στις χώρες υψηλού εισοδήματος. Ενδέχεται επίσης οι ίδιες χώρες να έχουν μεγαλύτερη θνησιμότητα αιμορραγικών εγκεφαλικών επεισοδίων που σχετίζονται με το κρύο, παρότι τα στοιχεία που μελετήθηκαν για αυτή την περίπτωση δεν ήταν αρκετά. Οι ερευνητές υποθέτουν ότι οι καλές υποδομές και συστήματα ελέγχου της θερμοκρασίας στους εσωτερικούς χώρους και τα χαμηλότερα ποσοστά εργασίας σε εξωτερικούς χώρους στις χώρες υψηλού εισοδήματος, παίζουν ρόλο στις διαφορές των αποτελεσμάτων.