“Τα Best in Pharmacy Awards 2024 διοργανώνονται για μια ακόμα χρονιά στην Ελλάδα με στόχο να επιβραβεύσουν την ποιότητα και την καινοτομία στα προϊόντα φαρμακείου, την δημιουργικότητα και την στρατηγική που αφορά τις μάρκετινγκ πρακτικές προώθησής τους στην αγορά αλλά και τα τις υπηρεσίες που προσφέρουν στους καταναλωτές τα ίδια τα φαρμακεία”, δήλωσε ο Παναγιώτης Μαράκος, Καθηγητής Φαρμακευτικής Χημείας, Τμήμα Φαρμακευτικής, ΕΚΠΑ και Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής, προσθέτοντας: “Η Φαρμακευτική Επιστήμη, οι επιστήμονες που την υπηρετούν και οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο στενό αντικείμενο του φαρμάκου, όπως και στο ευρύτερο πεδίο των καλλυντικών προϊόντων, των διατροφικών συμπληρωμάτων και των υπηρεσιών πληροφόρησης και προώθησης, αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες της Ελληνικής Οικονομίας. Πέραν βέβαια της συμβολής στην οικονομία, ξεχωριστή έμφαση αξίζει να δοθεί και στην ιδιαίτερη σχέση εμπιστοσύνης που αναπτύσσεται σε προσωπικό επίπεδο στο χώρο του φαρμακείου με τον σωστά ενημερωμένο επαγγελματία, που συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, την πρόληψη και καλύτερη αντιμετώπιση της ασθένειας. Το κοινωνικό έργο που προσφέρεται από τους εμπλεκόμενους φορείς απευθύνεται σε όλους, ανεξαρτήτως φυλής, φύλου και ηλικίας, είναι ανεκτίμητης αξίας και η ανάδειξή του μέσω δράσεων όπως τα Best in Pharmacy Awards αφενός αποτελεί εχέγγυο της ορθής προβολής του στο ευρύ κοινό και αφετέρου προσφέρει κίνητρο για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων προϊόντων και υπηρεσιών”.