Πολύ ασφαλής και αποτελεσματική είναι η χρήση της ιβουπροφαίνης για την αντιμετώπιση του οξέους πόνου όταν δεν υπερβαίνεται η συνιστώσα δόση σύμφωνα με  μεταναλύσεις  και κλινικές έρευνες, οι οποίες παρουσιάστηκαν σε σχετική διάλεξη στα πλαίσια του 36ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Γενικής Ιατρικής. Συγκεκριμένα, η Αναπλ. Καθηγήτρια Φαρμακολογίας-Κλινικής Φαρμακολογίας, Χρυσάνθη Σαρδέλη και η Αγγελική Ζακούλα, φαρμακοποιός, Medical Manager Reckitt, παρουσίασαν δεδομένα από μελέτες για τη σύγκριση της σχετικής αποτελεσματικότητας και ασφάλειας  πολλών ΜΗΣΥΦΑ  θεραπειών ανακούφισης πόνου.

Συμπερασματικά και οι δύο ομιλήτριες επεσήμαναν ότι:

-Σημαντικά κλινικά δεδομένα είναι διαθέσιμα για να υποστηρίξουν την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια της OTC ιβουπροφαίνης.

-Η παρακεταμόλη δεν είναι ανώτερη σε ασφάλεια.

-Η ιβουπροφαίνη 600mg έχει παρόμοια αποτελέσματα με την ιβουπροφαίνη 400mg.

-Η OTC ιβουπροφαίνη (1200 mg / ημέρα) είναι ένα πολύ αποτελεσματικό αναλγητικό και με πολύ καλό προφίλ ασφάλειας σε βραχυπρόθεσμη χρήση, γεγονός που το καθιστά ιδανικό αναλγητικό OTC.

-Η ιβουπροφαίνη (Nurofen 400mg) μπορεί να δοθεί και να συσταθεί από τον ιατρό πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας ως απλό αναλγητικό για την αντιμετώπιση του καθημερινού πόνου με την βεβαιότητα της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας.