Τη δυνατότητα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για τις επερχόμενες εκλογές του ΣΕΒ, ζητά με ανοιχτή επιστολή της προς την ηγεσία του Συνδέσμου, η Πρόεδρος & CEO UNI-PHARMA και InterMed και υποψήφια για την προεδρία του ΣΕΒ, Ιουλία Τσέτη. Στην επιστολή της η κ. Τσέτη σχολιάζοντας την πρόσκληση του προέδρου του ΣΕΒ που προβλέπει ότι «Η Ετήσια Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί με φυσική παρουσία των μελών», αναφέρει τα εξής: «Θα ήθελα να εκφράσω ότι προχωρώντας με την δυνατότητα συμμετοχής μόνο με φυσική παρουσία των Μελών μας στην διεξαγωγή της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

-αποκλείουμε την συμμετοχή Μελών μας από την δημοκρατική αυτή διαδικασία

-επιβαρύνουμε το ήδη απαιτητικό πρόγραμμά τους και αποθαρρύνουμε την συμμετοχή τους

-προκαλούμε μία σειρά περιβαλλοντικών συνεπειών

επικοινωνούμε ένα προφίλ που δεν συνάδει με τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω και πρεσβεύουμε ως Σύνδεσμος,

η δε παράλληλη «ενθάρρυνση» της παραχώρησης εξουσιοδοτήσεων (απορρέουσα από την μη δυνατότητα συμμετοχής παρά μόνο με φυσική παρουσία), δύναται να εγείρει θέματα αμφισβήτησης περί της αυθεντικότητας της ψηφοφορίας.

Παρακαλώ, κατόπιν των ανωτέρω, όπως μου γνωρίσετε τους λόγους που ελήφθη αυτή η απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο, και παράλληλα,

Πράξετε τα δέοντα ώστε ως Σύγχρονος ΣΕΒ να λειτουργήσουμε συμπεριληπτικά ως προς το σύνολο των Μελών μας, αποδεικνύοντάς τους στην πράξη πως όπου κι’ αν βρίσκονται, είναι συμμέτοχοι και ευπρόσδεκτοι στην δημοκρατική διαδικασία της ανάδειξης του νέου μας Διοικητικού Συμβουλίου και της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσής μας.

Εν αναμονή της άμεσης απαντήσεώς σας δεδομένου του σύντομου χρόνου διεξαγωγής της Ετήσιας Γενικής μας Συνέλευσης την 18η Ιουνίου 2024, επιφυλάσσομαι παντός νομίμου δικαιώματός μου».