Ένα νέο πρόγραμμα στήριξης νεοφυών επιχειρήσεων στο χώρο της τεχνολογίας υγείας, τo Envolve Entrepreneurship (https://envolveglobal.org) ανακοινώνει το medagoraXL.

To medagoraXL θα προσφέρει υπηρεσίες επιχειρηματικής επιτάχυνσης σε υπό σύσταση και νεοσύστατες startups που προσφέρουν λύσεις στο χώρο της υγείας, όπως ψηφιακές υπηρεσίες υγείας, νέες τεχνολογίες, ιατροτεχνολογικά προϊόντα, κ.λπ. Επιπλέον, το πρόγραμμα θα προσφέρει επιχειρηματική εκπαίδευση σε ερευνητές, φοιτητές και ακαδημαϊκούς που ενδιαφέρονται για την εμπορική εκμετάλλευση της έρευνάς τους (spin off), το σχεδιασμό ενός επιχειρηματικού εγχειρήματος, τη σύσταση, λειτουργία και ανάπτυξη μιας νεοφυούς εταιρείας, αλλά και καθοδήγηση και διασύνδεση με την αγορά διεθνώς. Το medagoraXL υλοποιείται από το Envolve Entrepreneurship και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του EIT Health. Οι αιτήσεις θα παραμείνουν ανοιχτές έως 15 Ιουνίου 2024, μέσω του ακόλουθου συνδέσμου https://bit.ly/applymedagoraXL.

Το medagoraXL έχει ως στόχο να συνδέσει τον ακαδημαϊκό χώρο και τις τεχνολογίες υγείας με το οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων, την υγειονομική περίθαλψη και την ευρύτερη αγορά ιατροφαρμακευτικών υπηρεσιών. Όραμα του οργανισμού, μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, είναι η προώθηση της καινοτομίας και η παροχή λύσεων που ενδυναμώνουν τον κλάδο της υγείας και προσφέρουν καλύτερη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, η παροχή νέων εργαλείων για την πρόληψη ασθενειών και παρακολούθηση ασθενών, αλλά και η ευρύτερη συμβολή στην ανάπτυξη της ελληνικής βιομηχανίας τεχνολογιών υγείας. Η επιχειρηματική εκπαίδευση θα ξεκινήσει τον Ιούνιο του 2024, ενώ το δίμηνο πρόγραμμα επιτάχυνσης θα ξεκινήσει τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Ο Αλέξανδρος Νούσιας, Managing Director του Envolve Entrepreneurship, δήλωσε:  «Η υγεία και γενικότερα οι βιοεπιστήμες, αποτελούν τον επικρατέστερο κλάδο στο εθνικό μητρώο νεοφυών επιχειρήσεων, Elevate Greece, επιβεβαιώνοντας την ανάγκη για τη δημιουργία ενός εξειδικευμένου προγράμματος υποστήριξης των νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών στο χώρο της τεχνολογίας υγείας» .