Τον τετραπλό στόχο που έχει η φροντίδα με βάση την αξία στην υγειονομική περίθαλψη παρουσίασε στο κοινό του συνεδρίoυ The Future of Healthare in Greece 2024 η Άντζελα Σπαθάρου, Global Leader Healthcare, IBM. Οι στόχοι αυτοί είναι: 1.Βελτίωση της συνολικής εμπειρίας φροντίδας. 2. Βελτίωση της υγείας των πληθυσμών. 3.Μείωση της κατά κεφαλήν δαπάνης των υπηρεσιών υγείας. 4.Βελτίωση της εμπειρίας του προσωπικού που εργάζεται στο σύστημα υγείας και περίθαλψης. Το εργατικό δυναμικό συνήθως αντιπροσωπεύει έως και το 70% του κόστους οποιασδήποτε συστήματος υγειονομικής περίθαλψης.

Η κ. Σπαθάρου έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ενδυνάμωση του εργατικού δυναμικού μέσω της τεχνολογίας, η οποία μπορεί να αποτελέσει τον κύριο καθοριστικό παράγοντα για τη συνολική αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα του συστήματος υγείας. Ανέφερε ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει εκτιμήσει ότι το 2030 θα υπάρχει έλλειψη 18 εκατομμυρίων επαγγελματιών υγείας παγκοσμίως. Το άγχος που προκάλεσε η πρόσφατη πανδημία ακολούθησαν οι οικειοθελείς αποχωρήσεις, λόγω επαγγελματικής εξόντωσης (burnout) των εργαζομένων στην υγεία. Αυτό έχει οδηγήσει σε εξάντληση του εναπομείναντος εργασιακού δυναμικού σε ποσοστά που φθάνουν και το 40%.

Επίσης, έκανε λόγο και για το αυξανόμενο κόστος περίθαλψης, το οποίο αποτελεί εδώ και πολύ καιρό μια διαρκή πρόκληση για τα συστήματα υγείας, με την αύξηση να ανέρχεται σε 6-7% ετησίως.

Έξι είναι, σύμφωνα με την κ. Σπαθάρου, οι βασικοί τομείς που πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις στα συστήματα υγείας σήμερα: 1. Ψηφιακός μετασχηματισμός, με ενδυνάμωση των ασθενών και παράλληλη εφαρμογή στο σύστημα υγείας.  2. Εισαγωγή τεχνητής νοημοσύνης για βελτιστοποίηση της απόδοσης και της λειτουργικότητας. 3. Έξυπνοι αυτοματισμοί. 4. Βελτίωση της απόδοσης των κλινικών συστημάτων, π.χ. ηλεκτρονικοί φάκελοι υγείας. 5. Υγεία του πληθυσμού και ολοκληρωμένα συστήματα φροντίδας. 6. Βελτίωση ψηφιακών υποδομών, π.χ. cloud.

Τα αποτελέσματα από τέτοιες παρεμβάσεις είναι ήδη ορατά και από το βρετανικό σύστημα υγείας, από το οποίο η κ. Σπαθάρου παρουσίασε στατιστικά στοιχεία που δείχνουν την απόδοσή τους. Ειδικότερα: Τρεις στους τέσσερις ενήλικες έχουν την εφαρμογή NHS στο κινητό τους (6,8 εκατ. χρήστες με μηνιαία δραστηριότητα, ποσοστό 14,2% του ενήλικου πληθυσμού). Οι επισκέψεις στο site NHS.UK ανέρχονται σε 61,8 εκατομμύρια μηνιαίως.  5,4 εκατομμύρια άτομα έχουν εγγραφεί για εμβολιασμό για COVID-19 ως μέρος της φθινοπωρινής εκστρατείας του NHS, ενώ 73,7 εκατ . μηνύματα αποστέλλονται μέσω του NHSApp. Κατά μέσο όρο 3 εκατομμύρια επαναλαμβανόμενες μηνιαίως συνταγές παραγγέλθηκαν μέσω του NHSApp. Τα ψηφιακά κανάλια υπερέβησαν την ετήσια πρόβλεψη για οφέλη κατά 300 εκατ. λίρες, ιδίως με μεγαλύτερο από τον αναμενόμενο αριθμό αποτελεσμάτων δοκιμών στα οποία έχει πρόσβαση η εφαρμογή NHS.

Μεταξύ των επιτευγμάτων ήταν: Υψηλότερη δέσμευση από τα ηλικιωμένα τμήματα του πληθυσμού, ιδιαίτερα την ηλικιακή ομάδα 51-60 ετών, υψηλότερη δέσμευση μεταξύ των ατόμων με χαμηλό εισόδημα, ενώ είναι σημαντικό ότι εξοικονομήθηκαν 846 χιλιάδες ώρες κλινικών ωρών.