Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Σκλήρυνσης κατά Πλάκας (ΣκΠ) το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο» επισημαίνει τα εξής: Η ΣκΠ είναι μια από τις πιο συχνές παθήσεις του κεντρικού νευρικού συστήματος (εγκέφαλος και νωτιαίος μυελός). Σήμερα υπολογίζεται ότι 2,9 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο έχουν ΣκΠ. Στο νευρολογικό τμήμα του ΓΝΘ «Ιπποκράτειο», παρέχονται υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας και φροντίδας στους ανθρώπους που ζουν με πολλαπλή σκλήρυνση. Συγκεκριμένα στο νευρολογικό τμήμα οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς τα άτομα με πολλαπλή σκλήρυνση αφορούν τη διαγνωστική διερεύνηση, την κλινική παρακολούθηση, την παρακολούθηση της γνωστικής λειτουργίας, την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας και παράλληλα της ασφάλειας της χορηγούμενης φαρμακευτικής αγωγής με βάση των διεθνώς ενδεδειγμένων χρησιμοποιούμενων κλιμάκων αξιολόγησης. Επιπρόσθετα το νευρολογικό τμήμα, ειδικά για αυτή την ομάδα των ασθενών, παρέχει ολιστική και διεπιστημονική φροντίδα που περιλαμβάνει τη συνεργασία εντός του νοσοκομείου με ουρολόγο, ανοσολόγο, φυσιοθεραπευτή, ψυχολόγο, ωτολαρυγγολόγο, το μικροβιολογικό εργαστήριο και το ακτινολογικό τμήμα καθώς και το εργαστήριο προκλητών δυναμικών, διευκολύνοντας τους ασθενείς ως προς τη διαχείριση της νόσου και των ποικίλων συμπτωμάτων της.