Η 77η Παγκόσμια Σύνοδος για την Υγεία (WHA) που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Γενεύη, αναγνώρισε χθες την πρόοδο που σημείωσαν τα τελευταία δύο χρόνια τα κράτη μέλη όσον αφορά την δημιουργία  Συμφωνίας για την Πανδημία και την ενίσχυση των Διεθνών Κανονισμών Υγείας (IHR, 2005). Οι εκπρόσωποι των κυβερνήσεων των κρατών μελών συνεχίζουν τις συνομιλίες για να προωθήσουν αυτές τις δύο προσπάθειες, οι οποίες στοχεύουν να ενισχύσουν την ικανότητα του κόσμου να προλαμβάνει και να ανταποκρίνεται καλύτερα σε πιθανές μελλοντικές απειλές  πανδημιών. Τα κράτη μέλη του ΠΟΥ συμφώνησαν να συνεχίσουν να εργάζονται κατά τη διάρκεια της Παγκόσμιας Συνέλευσης Υγείας, η οποία λήγει την 1η Ιουνίου, με στόχο: α) την οριστικοποίηση της δέσμης τροποποιήσεων των Διεθνών Κανονισμών Υγείας (2005) και β) τον ορισμό  του χρονοδιαγράμματος, τη μορφή και τη διαδικασία της σύναψης Συνθήκης για την Πανδημία. Τα κράτη μέλη επανέλαβαν ότι ο κόσμος χρειάζεται μια Συνθήκη για την Πανδημία βασισμένη στις αρχές της ισότητας, της κυριαρχίας και της πρόληψης, της ετοιμότητας και της αντίδρασης, έτσι ώστε  να διασφαλιστεί ότι οι μελλοντικές γενιές θα προστατεύονται από την απειλή αναπόφευκτων μελλοντικών πανδημιών. Τα κράτη μέλη επεσήμαναν επίσης ότι η συμφωνία για επικαιροποιημένους και ισχυρότερους Διεθνείς Κανονισμούς Υγείας είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της παγκόσμιας ασφάλειας της υγείας.