Ο Γενικός Γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Υγείας, Άρης Αγγελής, στο πλαίσιο της συζήτησης που έλαβε χώρα στο χθεσινό 14ο συνέδριο για την υγεία “Future of Healthcare in Greece” τόνισε μεταξύ άλλων ότι είναι η πρώτη φορά που το Υπουργείο έχει καταφέρει μέσα σε 4 μήνες να εφαρμόσει τόσα μέτρα. Ανέφερε χαρακτηριστικά το κανονιστικό πλαίσιο για την εφαρμογή ποινών συνταγογράφησης, τα θεραπευτικά πρωτόκολλα, την εφαρμογή ενός νέου πλαισίου ΗΤΑ αλλά και την μεγάλη επιτυχία του Υπουργείου να εξασφαλίσει μέσα σε 1 έτος τέτοια ποσά χρηματοδότησης για το φάρμακο, που αντιστοιχούν σε 370 εκατ. ευρώ, τα οποία του χρόνου θα ανέλθουν σε 400+. Επιπλέον, τόνισε ότι είναι η μόνη Γενική Γραμματεία που κατάφερε να εξασφαλίσει τεχνική βοήθεια από το DG Reform για την εφαρμογή του νέου κανονισμού Αξιολόγησης της Τεχνολογίας. Σχολίασε τις τοποθετήσεις των συνομιλητών του σημειώνοντας ότι το ποσοστό της χρηματοδότησης της φαρμακευτικής δαπάνης σε σχέση με τη συνολική δαπάνη στην Ελλάδα είναι πολύ υψηλότερο από τις άλλες χώρες της ΕΕ, ενώ τόνισε ότι υπάρχουν πολλά συμφέροντα στην αγορά φαρμάκου και κάθε φορά που το Κράτος πάει να διορθώσει κάτι, έρχεται σε σύγκρουση με τα συμφέροντα αυτά.

Αντίστοιχα, σχολιάζοντας την αναφορά στα ανώτατα όρια που μπορεί να έχει ένα Qaly, στην Ελλάδα άμα πάρουμε το παράδειγμα της Αγγλίας και εφαρμόσουμε ένα supplyside approachγια να βρούμε το ανώτατο όριο, τότε αυτό δεν θα έπρεπε να ξεπερνά τα 15.000 – 23.000 ευρώ. Σε ότι αφορά το clawback σημείωσε ότι ο στόχος για τη μείωσή του είναι αναγνωρισμένος, ενώ το πρόβλημα δεν είναι αυτό αλλά το σύνολο των επιστροφών (rebate&clawback) δηλαδή το payback.

Τέλος, όπως είπε, όταν εφαρμοστεί ο νέος κανονισμός ΗΤΑ εξ’ ορισμού θα έχουμε value-based φαρμακευτική πολιτική στη χώρα μας. Το TSI, η τεχνική βοήθεια θα διασφαλίσει ότι θα αναδείξουμε τα κενά που έχουμε, ενώ θα τεθούν τα κριτήρια και οι διαδικασίες που πρέπει να έχουμε για να εφαρμοστεί ο νέος κανονισμός από την 1η Ιανουαρίου.