Σε όλη την Ευρώπη το 70% περίπου των προμηθειών των νοσοκομείων γίνεται μέσω διαγωνισμών ή άλλων διαγωνιστικών διαδικασιών, βασιζόμενες στο δίπτυχο Ποσότητα-Τιμή, τόνισε ο Δημήτριος Νίκας, Πρόεδρος του ΣΕΙΒ και Country Managing Director της Medtronic, συντονίζοντας το πάνελ με θέμα «Value based procurement of medical technologies». Και πρόσθεσε ότι το value based healthcare εισάγει νέα δεδομένα, όπως η αξία, δεδομένα που πρέπει να αφομοιώσει το οικοσύστημα των προμηθειών υγείας. Αυτό απαιτεί ενημέρωση και εκπαίδευση, όχι μόνο του δημοσίου τομέα, αλλά και των εταιρειών του κλάδου. Αναρωτήθηκε εάν ο ΕΚΑΠΥ είναι διατεθειμένος να διενεργήσει στο μέλλον τέτοιου είδους διαδικασίες, καθώς και εάν ο ΕΟΠΥΥ θα ήταν σε θέση να αποζημιώνει με βάση την αξία, δηλαδή το όφελος που έχει για τον ασθενή μια υπηρεσία ή μια τεχνολογία υγείας.

Αναφορικά με τα νοσοκομεία έκανε την ερώτηση κατά πόσο θα μπορέσουν ως σύνολο να υιοθετήσουν value based διαδικασίες, με δεδομένο ότι μόνο ένας μικρός αριθμός αυτών είναι κέντρα αριστείας και έχουν στη διάθεσή τους δεδομένα. Η λύση σε αυτό θα μπορούσε να προέλθει μέσα από συνέργειες, τόσο μεταξύ των νοσοκομείων, όσο και μεταξύ των φορέων του δημοσίου, φυσικά με την υποστήριξη των κατάλληλων πολιτικών υγείας, που θα ανοίξουν το δρόμο για ένα καλύτερο αύριο προς όφελος των ασθενών.