«Εκπροσωπώ τις 26 μεγαλύτερες πολυεθνικές εταιρείες οι οποίες φέρνουν την καινοτομία στη χώρα και είναι βασική μας αρχή να θέλουμε την αξία στην υγεία», τόνισε η Λαμπρίνα Μπαρμπετάκη, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου του PhARMA Innovation Forum Greece (PIF) και Πρόεδρος της AbbVie Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας, μιλώντας στο συνέδριο The Future of Healthcare in Greece 2024. Επιπλέον, πρόσθεσε ότι γι’ αυτό τον λόγο το PhARMA Innovation Forum Greece βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, προκειμένου να φέρνει το PIF συνέχεια στο τραπέζι τα δεδομένα, γιατί γνωρίζει ότι οι πόροι ενός συστήματος υγείας δεν είναι ανεξάντλητοι και πρέπει να τους σεβόμαστε όλοι, ώστε ο ασθενής να μπορεί να λάβει τη θεραπεία που χρειάζεται, έγκαιρα και αποτελεσματικά.

Η κ. Μπαρμπετάκη πρόσθεσε ότι πιστεύει σ’ ένα σύστημα υγείας, εντός του οποίου οι αποφάσεις μπορούν και πρέπει να είναι συνδεδεμένες. «Δεν μπορούμε να μιλάμε μόνο για την αξιολόγηση μιας θεραπείας όπου το κλινικό όφελος, δηλαδή το αποτέλεσμα για τον ασθενή, να είναι ξεκομμένο από τις αποφάσεις οι οποίες συνοδεύουν τη διαπραγμάτευση αυτής της θεραπείας μέχρι και τη χρηματοδότηση. Η αξία στο σύστημα υγείας, η οποία φαίνεται, για παράδειγμα, με τη μείωση των ημερών νοσηλείας με αντιστοίχως μικρότερη χρήση των οικονομικών πόρων, κι αυτή πρέπει να αξιολογείται, όπως επίσης το επιπρόσθετο και πολλαπλασιαστικό όφελος που έχει η οικονομία όταν οι ασθενείς είναι λειτουργικοί.»

«Σε ένα τέτοιο σύστημα υγείας, δεν θα πρέπει να μιλάμε για πόρους συγκεκριμένους και ανελαστικούς, οι οποίοι δεν καλύπτουν τις ανάγκες των ασθενών, όπως επίσης και για επιστροφές ανά τρίμηνο και για οριζόντια μέτρα, τα οποία επιβάλλονται ανεξάρτητα με τον βαθμό καινοτομίας που προσφέρουν οι νέες θεραπείες στο σύστημα.

Με τα μέτρα, τα μοντέλα, την αποδοτική και σοφή χρήση των δεδομένων μπορούμε να βρούμε τη «μαγική εξίσωση» που εξασφαλίζει πόρους, απαντά στις ανάγκες των ασθενών, προσφέροντας έμμεσα και επιπρόσθετα κοινωνικά οφέλη, όπως η αύξηση στην παραγωγικότητα», κατέληξε η κ. Μπαρμπετάκη.