Στο πλαίσιο της ομιλίας της με θέμα: Digital Operating Rooms: Integration & Interoperability, στο χθεσινό 14ο συνέδριο Υγείας ‘The Future of Healthcare in Greece’ η Μαρίτα Σαλιάρη, Healthcare Account Executive της EIZO Greece δήλωσε μεταξύ άλλων ότι «η ενσωμάτωση περιλαμβάνει το συνδυασμό διαφόρων συστημάτων και διαδικασιών ώστε να λειτουργούν ως ένα ενιαίο σύνολο, ενώ η διαλειτουργικότητα είναι η ικανότητα των διαφορετικών συστημάτων να ανταλλάσσουν και να χρησιμοποιούν πληροφορίες χωρίς προβλήματα». Όπως ανέφερε, ένα Ψηφιακό Χειρουργείο περιλαμβάνει και τα δύο, επιτρέποντας στα τμήματα του νοσοκομείου, αλλά και σε διαφορετικά νοσοκομεία, να διασυνδέονται και να μοιράζονται πολύτιμες πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο. Αυτή η συνδεσιμότητα ενισχύει τη συνολική αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα της παροχής υγειονομικής περίθαλψης.

Τα Οφέλη των Ψηφιακών Χειρουργείων είναι πολυμερή:

• Ασφαλέστερες Επεμβάσεις για Ασθενείς: Η βελτιωμένη ακρίβεια και η πρόσβαση σε δεδομένα σε πραγματικό χρόνο μειώνουν τον κίνδυνο λαθών και βελτιώνουν τα αποτελέσματα για τους ασθενείς.

• Πιο Απλοποιημένες Διαδικασίες για τους Κλινικούς Ιατρούς: Οι απλοποιημένες ροές εργασίας και οι καλύτερα οργανωμένοι χώροι αυξάνουν την αποδοτικότητα και διατηρούν υψηλότερα πρότυπα υγιεινής.

• Προσβάσιμη και Διαδραστική Εκπαίδευση για Φοιτητές Ιατρικής: Τα ψηφιακά αρχεία και οι ζωντανές μεταδόσεις επεμβάσεων παρέχουν νέες μαθησιακές ευκαιρίες για τους φοιτητές ιατρικής.

• Εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης: Η ψηφιακή ροή εργασιών επιτρέπει τη χρήση οποιουδήποτε τύπου εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης.

• Μειωμένο Συνολικό Κόστος για τα Νοσοκομεία: Η βελτιωμένη αποδοτικότητα και η κεντρική διαχείριση μειώνουν τα λειτουργικά κόστη.