«Το βασικό ερώτημα έμεινε αναπάντητο σχετικά με τους λόγους για τους οποίους το ΔΣ του ΣΕΒ αποφάσισε την ψηφοφορία των Μελών μόνο με φυσική παρουσία» δηλώνει η πρόεδρος και CEO του OFET στην απάντησή της  στην επιστολή του Προέδρου του ΣΕΒ  Δ. Παπαλεξόπουλου.

Συγκεκριμένα η δήλωση απάντηση της κ. Τσέτη έχει ως εξής:

«Αρχικά ευχαριστώ τον κύριο Πρόεδρο του ΔΣ για την απάντησή του – ήταν η πρώτη στις τρεις διαφορετικές επικοινωνίες που είχα θέσει / αποστείλει σχετικά με το ίδιο θέμα. Πρέπει όμως να επισημάνω ότι δυστυχώς το βασικό ερώτημα έμεινε αναπάντητο σχετικά με τους λόγους για τους οποίους το ΔΣ αποφάσισε την ψηφοφορία των Μελών μόνο με φυσική παρουσία, την στιγμή που και το ίδιο το Καταστατικό μας δίνει την δυνατότητα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και ολόκληρη η ελληνική κοινωνία ζει στην εποχή της επιστολικής ψήφου. Η Ελληνική Κυβέρνηση έχει ανταποκριθεί άμεσα στον ψηφιακό μετασχηματισμό και έχει δημιουργήσει τις αναγκαίες δομές ώστε πλέον όλοι στη χώρα να μπορούν να αξιοποιούν στο έπακρο τις δυνατότητές του. Εάν η Διοίκηση του ΣΕΒ  πρεσβεύει πραγματικά το «μαζί», την συμπεριληπτικότητα και την συμμετοχικότητα, θα μπορούσε να προτείνει την υβριδική ψηφοφορία διασφαλίζοντας έτσι την μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή των Μελών μας, από όλη την Ελλάδα».