Με ιδιαίτερη χαρά, το ΚΕΤΕΚΝΥ ανακοινώνει μια ακόμη σημαντική διάκριση,  στο διεθνές περιβάλλον αυτή την φορά.  Η δημοσίευσή του  ΚΕΤΕΚΝΥ «DRG: Establishing and strengthening a robust medical coding auditing program in Greece» απέσπασε το πρώτο βραβείο στο 36ο Παγκόσμιο Συνέδριο PCSI, ως η πιο ολοκληρωμένη και ενδιαφέρουσα παρουσίαση, σύμφωνα με τα έγκριτα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής. Το βραβείο έρχεται ως αναγνώριση της συστηματικής και μεθοδικής δουλειάς των στελεχών του ΚΕΤΕΚΝΥ για την αυθεντικότητα, την επιτυχημένη τεκμηρίωση των μεθοδολογιών ιατρικής κωδικοποίησης και κοστολόγησης και την συμβολή στην έρευνα συστημάτων DRG.

Το 36ο Παγκόσμιο Συνέδριο PCSI  (Patient Classification System International – Συνέδριο για τα Συστήματα «Ταξινόμησης Ασθενών»),  διοργανώθηκε στην πόλη Bled της Σλοβενίας από τις 28 – 31 Μαϊου 2024. Εκεί, το ΚΕΤΕΚΝΥ παρουσίασε την  σημαντική δουλειά που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας για την εγκατάσταση του Νέου Συστήματος Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών. Επίσης παρουσίασε την πρόοδο που έχει σημειωθεί στον τομέα του ιατρικού ελέγχου κωδικοποίησης, μέσω της ειδικής καινοτόμου πλατφόρμας (DRG PLAT_FORM HOSPITALS FUTURE) η οποία εγκαταστάθηκε πρόσφατα στο ΚΕΤΕΚΝΥ.

Το ΚΕΤΕΚΝΥ διακρίθηκε με το πρώτο βραβείο, την πρώτη χρονιά που συμμετείχε στο Συνέδριο PCSI, ανάμεσα σε χώρες που εφαρμόζουν εδώ και πολλά χρόνια τα DRG και που μεταφέρουν την τεχνογνωσία τους  όσον αφορά τις κωδικοποιήσεις ασθενειών, ανά τον κόσμο.