Με τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα, συναντήθηκε τη Δευτέρα 3 Ιουνίου 2024, η Ιουλία Τσέτη, Πρόεδρος και CEO του ΟΦΕΤ, Φαρμακοποιός MSc, Επίτιμη Δρ Φαρμακευτικής του ΕΚΠΑ και υποψήφια Πρόεδρος του ΣΕΒ.  Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν, είναι η συμβολή της ελληνικής βιομηχανίας και μεταποίησης στο σημερινό οικονομικό περιβάλλον, η ενίσχυση της περιφέρειας και των ΜμΕ, η εξωστρέφεια ως καταλύτης ανάπτυξης των επιχειρήσεων, καθώς και ο κομβικός ρόλος της φαρμακοβιομηχανίας στην οικονομία, ενός κλάδου που συνεισφέρει στο 3,3% του ΑΕΠ της χώρας. Εξετάσθηκαν επίσης οι δυνατότητες προσέλκυσης μακροπρόθεσμων επενδύσεων και ενδυνάμωσης των ΜμΕ. Θέματα, που μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και να προσδώσουν προστιθέμενη αξία στην Ελλάδα, ενισχύοντας το παραγωγικό της προφίλ. Καθώς δε η φετινή έκθεση της ΤτΕ αποτυπώνει θετικά στοιχεία για τον ρυθμό ανάπτυξης και το πλεόνασμα της χώρας, η κυρία Τσέτη αναφέρθηκε στην ανάγκη οι μικρότερες επιχειρήσεις να έχουν καλύτερη πρόσβαση σε όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο θέμα του κόστους και της ακρίβειας που αποτελούν αντικίνητρο ανάπτυξης, αφού επηρεάζουν τόσο την παραγωγική αλυσίδα όσο και την κατανάλωση, καθώς και στα πρώτα στοιχεία που αναμένεται να υπάρξουν από σχετική έρευνα που διεξάγει η Τράπεζα της Ελλάδος.