Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) γνωστοποίησε ότι στο πλαίσιο της Προκήρυξης 2Κ/2024 που αφορούσε στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας οκτακοσίων δέκα επτά (817) θέσεων μόνιμου προσωπικού σε φορείς του Υπουργείου Υγείας και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών (3) ετών στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου υποβλήθηκαν συνολικά 20.292 αιτήσεις.για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (επικουρία).

Σύμφωνα με τους πίνακες με τα στατιστικά στοιχεία της προκήρυξης υποβλήθηκαν 8.985 αιτήσεις για την κάλυψη 200 θέσεων κατηγορίας ΠΕ (1 θέση διεκδικείται από -περίπου- 45 υποψηφίους). 2.833 αιτήσεις για την κάλυψη 617 θέσεων κατηγορίας ΤΕ (1 θέση διεκδικείται από -περίπου- 5 υποψηφίους), 67 αιτήσεις για την κάλυψη 4 θέσεων κατηγορίας ΔΕ – Επικουρία. Όσον αφορά τις ηλικιακές ομάδες από τις οποίες υποβλήθηκαν οι αιτήσεις οι περισσότερες προήλθαν από την ηλιακή ομάδα  31-40 ετών με ποσοστό 43,05%. Στη δεύτερη θέση ακολουθεί η ηλικιακή ομάδα 41-50 με ποσοστό 27,13%.  Στην Τρίτη θέση ήταν η ομάδα των νεότερων υποψηφίων κάτω των 30 με ποσοστό 23,36% ενώ τελευταίοι ήταν οι υποψήφιοι της ηλικιακής ομάδας άνω των 51 ετών με ποσοστό 6,46%.

Σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής, οι υποψήφιοι θα διεκδικήσουν τις θέσεις  με πιθανότητα 1 προς 25, δηλαδή  η κάθε θέση διεκδικείται από σχεδόν 25 άτομα.