Στο ετήσιο Συνέδριο της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας αυτή την εβδομάδα παρουσιάστηκαν τα δεδομένα για μία νέα ελπιδοφόρα θεραπεία για τον ορνονοευαίσθητο μεταστατικό καρκίνο του μαστού. Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ Δρ. Αγγελική Ανδρικοπούλου και Θάνος Δημόπουλος (τ. Πρύτανης ΕΚΠΑ), αναφέρουν ότι πρόκειται για την προσθήκη ενός νέου PI3K αναστολέα του Inavolisib στην καθιερωμένη θεραπεία με αναστολέα των κυκλινοεξαρτώμενων κινασών (CDK) 4 και 6, εν προκειμένω του Palbociclib και Fulvestrant στον ορμονοευαίσθητο μεταστατικό καρκίνο του μαστού με PIK3CA μετάλλαξη. Συγκεκριμένα, το 70% των ασθενών με καρκίνο του μαστού έχουν ορμονοευαίσθητη HER2-αρνητική νόσο ενώ το 40% των ασθενών αυτών φέρουν μετάλλαξη στο γονίδιο PIK3CA. Οι ασθενείς αυτές συχνά αποκτούν αντίσταση στην ενδοκρινική θεραπεία παρά την αρχική ανταπόκριση στους CDK4/6 αναστολείς. Συνεπώς χρειάζονται νέες θεραπείες προκειμένου να αντιμετωπίσουμε την ανοχή αυτή. Ήδη από το 2020 έχει εγκριθεί από τον EMA η θεραπεία με τον PI3K αναστολέα Alpelisib σε συνδυασμό με Fulvestrant για την θεραπεία του PIK3CA-μεταλλαγμένου ορμονοευαίσθητου καρκίνου μαστού με βάση τα θετικά αποτελέσματα της μελέτης SOLAR-1. Η θεραπεία αυτή ωστόσο είχε εγκριθεί για χορήγηση στη δεύτερη γραμμή μετά από υποτροπή της νόσου σε προηγούμενη ορμονοθεραπεία. Στο ASCO ανακοινώθηκαν τα εντυπωσιακά αποτελέσματα ενός νέου PI3K αναστολέα του Inavolisib στην πρώτη γραμμή θεραπείας των ασθενών αυτών. Συγκεκριμένα η προσθήκη του Inavolisib στην θεραπεία με CDK4/6 αναστολέα Palbociclib και Fulvestrant μείωσε την πιθανότητα υποτροπής κατά 57% αυξάνοντας τον χρόνο χωρίς υποτροπή από 7.3 μήνες σε 15 μήνες συγκριτικά με τη θεραπεία μόνο με CDK4/6 Palbociclib και Fulvestrant.