Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η εναρκτήρια συνάντηση του έργου «Ενίσχυση του Εθνικού Πλαισίου για την Εφαρμογή του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αξιολόγηση Τεχνολογιών Υγείας 2021/2282», που διοργανώθηκε από τη Γενική Γραμματεία Στρατηγικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Υγείας με τη συμμετοχή διακεκριμένων συμμετεχόντων από την Ελλάδα και διεθνώς, καθώς και των διαπιστευμένων εκπροσώπων του Τύπου. Το έργο –που εντάσσεται στο πλαίσιο των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που προωθεί η ελληνική κυβέρνηση και το Υπουργείο Υγείας– εκτιμάται ότι θα αποτελέσει ορόσημο για το μέλλον της υγείας στην Ελλάδα καθώς συμβάλλει στην σύγχρονη αναβάθμιση του συστήματος και των υπηρεσιών υγείας για την βελτίωση της υγείας  των πολιτών. Σημειώνεται ότι η Αξιολόγηση Τεχνολογιών Υγείας (HTA) είναι μια διεπιστημονική διαδικασία, που εξετάζει πληροφορίες σχετικά με ιατρικά, οικονομικά, κοινωνικά και ηθικά ζητήματα που σχετίζονται με τη χρήση των τεχνολογιών υγείας (π.χ. φάρμακα, ιατροτεχνολογικά μηχανήματα, ψηφιακά εργαλεία). Το έργο χρηματοδοτείται από τη Γενική Διεύθυνση Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (DG REFORM) της ΕΕ έπειτα από αίτηση στήριξης που κατέθεσε η Γενική Γραμματεία Στρατηγικού Σχεδιασμού, τον Οκτώβριο 2023. Η Ελλάδα εντάσσεται στις 6 χώρες που αντλούν χρηματοδότηση από την DG REFORM για την υλοποίηση έργου στο πεδίο του HTA.

Η παρουσίαση των κύριων στόχων και του χρονοδιαγράμματος του έργου έγινε από τον Γενικό Γραμματέα Στρατηγικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Υγείας, Δρ. Άρη-Νικόλαο Αγγελή ο οποίος τόνισε τη σημασία της ανάπτυξης των κατάλληλων υποδομών για την επιτυχή εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού που θα εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2025. Όπως εξήγησε ο Γενικός Γραμματέας, «Παρόλο που η εθνική διαδικασία μοιράζεται κοινές αρχές με τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2021/2282 για την Αξιολόγηση Τεχνολογιών Υγείας (HTAR), υπάρχει περιθώριο βελτίωσης ώστε η Ελλάδα να επιβεβαιώσει την ετοιμότητα της για την αποτελεσματική εφαρμογή του HTAR την 1η Ιανουαρίου 2025. Για το λόγο αυτό, στόχος του χρηματοδοτούμενου αυτού έργου είναι η βελτίωση του συστήματος HTA και η ανάπτυξη του απαραίτητου πλαισίου για την αποτελεσματική εφαρμογή του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης με απώτερο σκοπό την επιτάχυνση και την εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης σε νέες, κλινικά αποτελεσματικές, οικονομικά αποδοτικές και προσιτές τεχνολογίες υγείας».