Στις 30 Μαΐου ολοκληρώθηκε για 14η συνεχή χρονιά ένα από τα μεγαλύτερα συνέδρια πολιτικής υγείας της χώρας μας, το Future of Healthcare in Greece, με κεντρικό θέμα τη «Διαμόρφωση ενός Υγιούς Μέλλοντος: Ο Δρόμος προς την Υγειονομική Περίθαλψη Βασισμένη στην Αξία» από τη BOUSSIAS Events με τη παρουσία περισσοτέρων από 350 συμμετεχόντων και 45 κορυφαίων ειδικών σε Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική και Ασία. Το συνέδριο φέτος, του οποίου κεντρικός συντονιστής ήταν ο Καθηγητής Αξιολόγησης, Διαχείρισης και Πολιτικής Υπηρεσιών Υγείας, Τμήμα Πολιτικής Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Νίκος Μανιαδάκης, εστίασε στη σημασία της υιοθέτησης ενός μοντέλου υγειονομικής περίθαλψης που δίνει έμφαση στην πραγματική και βιώσιμη αξία για τα άτομα και την κοινωνία σε όλο το φάσμα του τομέα υγείας: ξεκινώντας από τα νοσοκομεία, αναλύοντας τις παραμέτρους που καθιστούν την αξία κομβική στην πολιτική φαρμάκου, στην προμήθεια ιατρικών τεχνολογιών και τέλος στην ασφάλιση υγείας με γνώμονα ένα πιο υγιές μέλλον.

Ανοίγοντας τις εργασίες, o Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης τόνισε ότι η κατάσταση είναι πολύ διαφορετική από το 2013-14 και οι προκλήσεις είναι κολοσσιαίες όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για την Ευρώπη. Για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις, όπως ανέφερε, προωθούμε εντατικά την εφαρμογή θεραπευτικών πρωτοκόλλων με πολύ μεγάλη αυστηρότητα, καθώς και την εισαγωγή βιοδεικτών στη διαδικασία της αποζημίωσης. Και τα δύο παραπάνω αποτελούν πολιτική προτεραιότητα για το υπουργείο. Παράλληλα, η ολοκλήρωση του ηλεκτρονικού φακέλου ασθενούς θα μας δώσει τη δυνατότητα να παρακολουθούμε την υγεία του πληθυσμού σε πραγματικό χρόνο και να σχεδιάζουμε πολιτικές που θα ανταποκρίνονται σε αυτές τις ανάγκες. Επιπλέον, η επιτροπή διαπραγμάτευσης αποδεικνύεται ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο και μέχρι το καλοκαίρι θα εφαρμοστεί το κανάλι καινοτομίας για να εισάγουμε με τρόπο βιώσιμο τις νέες θεραπείες.

Αναφερόμενος στο θέμα των υποχρεωτικών επιστροφών, ο υπουργός τόνισε ότι η ρύθμισή του καθυστέρησε λόγω ευρωεκλογών, αλλά το θέμα θα επανέλθει αμέσως μετά στο προσκήνιο, όταν θα υπάρχουν διαθέσιμα και τα στοιχεία για το μεγαλύτερο μέρος του 2024.Επεσήμανε ότι η φαρμακευτική δαπάνη θα αυξάνεται, ασχέτως μέτρων, καθώς οι ανάγκες διαρκώς αυξάνονται. Ο κρατικός προϋπολογισμός για την υγεία θα κατανέμεται πάντα με τον πιο δίκαιο και βιώσιμο τρόπο. Καταλήγοντας, ανέφερε ότι στόχος είναι η κατάλληλη θεραπεία στον κατάλληλο ασθενή, όχι η ακριβότερη θεραπεία σε όλους. Και πρόσθεσε: «Ίσως θα πρέπει να θυσιάσουμε κάποια μικρά, για να κάνουμε χώρο για τα  μεγάλα».

Τη δέσμευση του πρωθυπουργού για τη διαμόρφωση του χάρτη της υγείας στη χώρα μας μέσω συμμαχιών με όλους τους κοινωνικού εταίρους επεσήμανε ο Νίκος Δέδες, Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Ασθενών Ελλάδος, τονίζοντας ότι πέντε μήνες μετά ο υπουργός Υγείας καλείται να υλοποιήσει τη δέσμευση αυτή και να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις στην υγεία. Πρόσθεσε ότι χωρίς οδικό χάρτη το φθινόπωρο δεν θα προλάβουμε να προωθήσουμε ως χώρα τις απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις. Ανέφερε ότι έχει τεράστια σημασία να υπάρχουν δεδομένα, ώστε να μπορούμε να μετράμε, ενώ έκανε λόγο για το κανάλι εισαγωγής της καινοτομίας και της αύξηση της χρηματοδότησης στο ΕΣΥ.Ο Νίκος Δέδες επίσης πρόσθεσε: «Στην κρίσιμη καμπή που βρίσκεται το Σύστημα Υγείας, με τις πολλαπλές δομικές και καθημερινές προκλήσεις, γίνεται ολοένα και περισσότερο αντιληπτή η ανάγκη συνδιαμόρφωσης των πολικών από τους ίδιους τους λήπτες υπηρεσιών. Τόσο ως ένδειξη δημοκρατίας, όσο και επί πρακτικών ζητημάτων λειτουργικότητας, ο ασθενής πρέπει να συμμετέχει με τεκμηριωμένες παρεμβάσεις σε όλα τα στάδια λήψης αποφάσεων, με στόχο τη βελτίωση του Συστήματος Υγείας και την προάσπιση δικαιωμάτων όλων των πολιτών».

O Μετασχηματισμός των Νοσοκομείων στην Ελλάδα πρέπει να ακολουθήσει ένα μοντέλο βασιζόμενο στην αξία για έλεγχο κόστους, καλύτερα κλινικά αποτελέσματα και ικανοποίηση των αναγκών των ασθενών

Όπως τόνισε ο Καθηγητής Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας στο Τμήμα Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιο Θράκης, Νίκος Πολύζος στην εισαγωγή του στην 1η ενότητα του συνεδρίου που συντόνισε, αφιερωμένη στο Μετασχηματισμό των Νοσοκομείων βάσει ενός value–basedhealthcare μοντέλου, το νοσοκομειο-κεντρικό μοντέλο του ΕΣΥ έκλεισε 40 χρόνια προσφέροντας πολύτιμες υγειονομικές φροντίδες, αλλά έχοντας πια προβλήματα ανανεωτικών ρυθμίσεων, σχεδιασμού, οργάνωσης, διαχείρισης ανθρώπινων πόρων, αξιολόγησης και χρηματοδότησης. Όπως ανέφερε, η στρατηγική ενός οργανισμού στην υγεία ξεκινά α. από το στόχο να καλύψει ανάγκες ασθενών, να βελτιώσει αποτελέσματα της υγειονομικής φροντίδας και να εξορθολογήσει το κόστος τους, συνεχίζει με β. τι θα προφέρει και γιατί, γ. τη δημιουργία ανάλογων ομάδων, π.χ. για νοσήματα που αφορούν νεοπλάσματα, καρδιαγγειακά, αναπνευστικά, μεταβολικά και μυοσκελετικά νοσήματα, τη μητέρα και το παιδί, κ.α., δ. εκθέσεις ανά κλινικό τομέα, ε. διαφοροποίηση σε σχέση με άλλους οργανισμούς, στ. συνεργασίες ανά γεωγραφική περιοχή. Η νέα δημόσια διοίκηση στο ΕΣΥ απαιτεί πλήρη σχεδιασμό, διοίκηση αποτελεσμάτων και ποιότητας, έλεγχο απόδοσης, σφαιρικούς προϋπολογισμούς, ενιαίες προμήθειες και ηλεκτρονική, κυρίως ιατρική – νοσηλευτική, διακυβέρνηση. Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΔΙΠΥ Βασίλης Μπαλάνης σημείωσε ότι τα επόμενα τέσσερα χρόνια ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των δράσεων και των έργων του ΟΔΙΠΥ, ενός οργανισμού που αναπτύσσεται στρατηγικά και ήδη εμφανίζει σημαντικά μετρήσιμα αποτελέσματα, θα συντελέσουν στην μεταρρύθμιση και το νέο σύστημα Υγείας με τον ασθενή στο επίκεντρο: Η δημιουργία του μοντέλου αξιολόγησης των υφιστάμενων υπηρεσιών υγείας, η εισαγωγή δεικτών ασφάλειας, αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας, οι δείκτες καταγραφής ποιότητας από την πλευρά των ασθενών, η δημιουργία του χάρτη υγείας για την βέλτιστη κατανομή των πόρων και η προτυποποίηση της φροντίδας των ασθενών, είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα της πολιτικής που εφαρμόζει ο ΟΔΙΠΥ.Αυτή η πολιτική σε συνδυασμό με την εισαγωγή ψηφιακών εργαλείων και την υποστήριξη από το Υπουργείο Υγείας θα φέρουν την Ελλάδα πιο κοντά σε ένα μοντέλο Value-BasedHealthcare (VBHC), μέσω του οποίου θα υπάρξει μετρήσιμη βελτίωση στην ποιότητα των υπηρεσιών, στην ικανοποίηση των ασθενών και στην ασφάλεια των υπηρεσιών.Tην έννοια της αξίας στην υγειονομική περίθαλψη για τους ασθενείς και για τα συστήματα υγείας, καθώς και γιατί είναι κρίσιμη, ειδικά στην Ελλάδα, όπου η χαμηλότερη κατά κεφαλήν δαπάνη για την περίθαλψη έχει οδηγήσει σε αυξανόμενες ανισότητες στην υγεία, ανέλυσε η Jennifer Clawson, GlobalLeaderValueBasedCare, Boston Consulting Group (BCG).Όπως ανέφερε, με τον όρο αξία στην υγειονομική περίθαλψη, εννοούμε ταυτόχρονα την αξία που παρέχεται στον ασθενή με τη μορφή καλύτερων αποτελεσμάτων υγείας και την αξία που παρέχεται  στο σύστημα υγείας με την αποτελεσματικότερη χρήση των οικονομικών και άλλων πόρων. Πρόκειται για μια ταχέως αναδυόμενη πρακτική να μεταμορφώνουμε την υγειονομική περίθαλψη και να την κάνουμε πιο βιώσιμη, βελτιώνοντας τα αποτελέσματα, διατηρώντας ή μειώνοντας το συνολικό κόστος. Όπως τόνισε η κ. Clawson, τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης έχουν πρόβλημα αξίας και οι συνήθεις λύσεις —όπως η συγκράτηση του κόστους— δεν το λύνουν. Τα οφέλη της υγειονομικής περίθαλψης που βασίζεται στην αξία είναι σημαντικά, κυρίως: Τα συστήματα υγείας προσφέρουν καλύτερα αποτελέσματα με μεγαλύτερη συνέπεια. Οι καινοτόμες θεραπείες προστιθέμενης αξίας εντοπίζονται και διαδίδονται πιο γρήγορα. Το συνολικό κόστος υγειονομικής περίθαλψης ελέγχεται πιο αποτελεσματικά, επειδή οι περιττές διαδικασίες εξαλείφονται, οι ακριβές επιπλοκές εμφανίζονται λιγότερο συχνά και οι επαναλαμβανόμενες θεραπείες αποφεύγονται. Η κλινική έρευνα επιταχύνεται επειδή επιταχύνεται η δημιουργία και συλλογή δεδομένων, επιτρέποντας την ταχύτερη ανάπτυξη βελτιωμένων κλινικών κατευθυντήριων γραμμών. Ειδικά στον τομέα της νοσοκομειακής περίθαλψης, παρά τις δεκαετίες λειτουργικές βελτιώσεις και πρωτοβουλίες, το κόστος συνεχίζει να αυξάνεται, ασκώντας αδιάκοπη πίεση στους προϋπολογισμούς των νοσοκομείων. Η αυστηρή διαχείριση των προϋπολογισμών των τμημάτων και οι κλινικές διαδικασίες περιπλέκουν περαιτέρω τους ήδη πολύπλοκους οργανισμούς των νοσοκομείων. Οι αγορές γίνονται πιο ανταγωνιστικές, με αποτέλεσμα χώρες με συστήματα δημόσιας υγείας, όπως η Βρετανία, να ενθαρρύνουν νομοθετικά σήμερα τις ιδιωτικοποιήσεις. Οι πληρωτές παντού ζητούν περισσότερη διαφάνεια σχετικά με τα πραγματικά δεδομένα υγείας, οι ασθενείς είναι πιο ενήμεροι και έχουν μεγαλύτερες απατήσεις αναφορικά με τις προσφερόμενες υπηρεσίες υγείας. Το νοσοκομείο που λειτουργεί με βάση την αξία είναι η απάντηση στα παραπάνω, καθώς δεν είναι μόνο ένας πιο αποτελεσματικός τρόπος παροχής υγειονομικής περίθαλψης, αλλά και μια φιλοσοφία που θέτει τους ασθενείς στο επίκεντρο των λειτουργιών ενός νοσοκομείου, ένα νέο μοντέλο που στηρίζεται στη δέσμευση και συνεργασία της κλινικής κοινότητας του νοσοκομείου, μια πιο εποικοδομητική αλληλεπίδραση σχέση μεταξύ της διοίκησης του νοσοκομείου και της κλινικής.

Τον τετραπλό στόχο που έχει η φροντίδα με βάση την αξία στην υγειονομική περίθαλψη παρουσίασε η Άντζελα Σπαθάρου, GlobalLeaderHealthcare, IBM. Οι στόχοι αυτοί είναι: 1.Βελτίωση της συνολικής εμπειρίας φροντίδας. 2. Βελτίωση της υγείας των πληθυσμών. 3.Μείωση της κατά κεφαλήν δαπάνης των υπηρεσιών υγείας. 4.Βελτίωση της εμπειρίας του προσωπικού που εργάζεται στο σύστημα υγείας και περίθαλψης. Το εργατικό δυναμικό συνήθως αντιπροσωπεύει έως και το 70% του κόστους οποιασδήποτε συστήματος υγειονομικής περίθαλψης.Η κ. Σπαθάρου έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ενδυνάμωση του εργατικού δυναμικού μέσω της τεχνολογίας, η οποία μπορεί να αποτελέσει τον κύριο καθοριστικό παράγοντα για τη συνολική αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα του συστήματος υγείας. Ανέφερε ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει εκτιμήσει ότι το 2030 θα υπάρχει έλλειψη 18 εκατομμυρίων επαγγελματιών υγείας παγκοσμίως. Το άγχος που προκάλεσε η πρόσφατη πανδημία ακολούθησαν οι οικειοθελείς αποχωρήσεις, λόγω επαγγελματικής εξόντωσης (burnout) των εργαζομένων στην υγεία. Αυτό έχει οδηγήσει σε εξάντληση του εναπομείναντος εργασιακού δυναμικού σε ποσοστά που φθάνουν και το 40%.Επίσης, έκανε λόγο και για το αυξανόμενο κόστος περίθαλψης, το οποίο αποτελεί εδώ και πολύ καιρό μια διαρκή πρόκληση για τα συστήματα υγείας, με την αύξηση να ανέρχεται σε 6-7% ετησίως.Έξι είναι, σύμφωνα με την κ. Σπαθάρου, οι βασικοί τομείς που πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις στα συστήματα υγείας σήμερα: 1. Ψηφιακός μετασχηματισμός, με ενδυνάμωση των ασθενών και παράλληλη εφαρμογή στο σύστημα υγείας.  2. Εισαγωγή τεχνητής νοημοσύνης για βελτιστοποίηση της απόδοσης και της λειτουργικότητας. 3. Έξυπνοι αυτοματισμοί. 4. Βελτίωση της απόδοσης των κλινικών συστημάτων, π.χ. ηλεκτρονικοί φάκελοι υγείας. 5. Υγεία του πληθυσμού και ολοκληρωμένα συστήματα φροντίδας. 6. Βελτίωση ψηφιακών υποδομών, π.χ. cloud.Τα αποτελέσματα από τέτοιες παρεμβάσεις είναι ήδη ορατά και από το βρετανικό σύστημα υγείας, από το οποίο η κ. Σπαθάρου παρουσίασε στατιστικά στοιχεία που δείχνουν την απόδοσή τους. Ειδικότερα: Τρεις στους τέσσερις ενήλικες έχουν την εφαρμογή NHS στο κινητό τους (6,8 εκατ. χρήστες με μηνιαία δραστηριότητα, ποσοστό 14,2% του ενήλικου πληθυσμού). Οι επισκέψεις στο site NHS.UK ανέρχονται σε 61,8 εκατομμύρια μηνιαίως.  5,4 εκατομμύρια άτομα έχουν εγγραφεί για εμβολιασμό για COVID-19 ως μέρος της φθινοπωρινής εκστρατείας του NHS, ενώ 73,7 εκατ . μηνύματα αποστέλλονται μέσω του NHSApp. Κατά μέσο όρο 3 εκατομμύρια επαναλαμβανόμενες μηνιαίως συνταγές παραγγέλθηκαν μέσω του NHSApp. Τα ψηφιακά κανάλια υπερέβησαν την ετήσια πρόβλεψη για οφέλη κατά 300 εκατ. λίρες, ιδίως με μεγαλύτερο από τον αναμενόμενο αριθμό αποτελεσμάτων δοκιμών στα οποία έχει πρόσβαση η εφαρμογή NHS.Μεταξύ των επιτευγμάτων ήταν: Υψηλότερη δέσμευση από τα ηλικιωμένα τμήματα του πληθυσμού, ιδιαίτερα την ηλικιακή ομάδα 51-60 ετών, υψηλότερη δέσμευση μεταξύ των ατόμων με χαμηλό εισόδημα, ενώ είναι σημαντικό ότι εξοικονομήθηκαν 846 χιλιάδες ώρες κλινικών ωρών.

Στις περιπτώσεις δύο  επιτυχημένων valuebased συστημάτων περίθαλψης αναφέρθηκε στην ομιλία της η Sarah Siegel, GlobalLeaderValueBasedCare, Deloitte, σημειώνοντας ότι όλα τα συστήματα υγείας στο κόσμο αντιμετωπίζουν προκλήσεις ιδιαίτερα όσον αφορά τη χρηματοδότηση, τις λίστες αναμονής αλλά και την ψηφιοποίηση των δεδομένων τους. Η πρώτη περίπτωση που αναφέρθηκε αφορά το μοντέλο περίθαλψης που ακολούθησε μία από τις 5 υγειονομικές περιφέρειες του Λονδίνου, αυτή του NWL, που αποφάσισε να εστιάσει στις ανάγκες των ασθενών. Στην υγειονομική περιφέρεια του NWL, όλοι οι επιμέρους πάροχοι όπως η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Περίθαλψης, τα Νοσοκομεία,  αλλά και η τοπική αυτοδιοίκηση που ασχολείται  με  την υγεία των παιδιών και των ηλικιωμένων, αλλά και την ψυχική υγεία, διασυνδέονται μεταξύ τους, έτσι ώστε να μην υστερεί κάποιος τομέας έναντι κάποιου άλλου, ενώ υπάγονται διοικητικά στην ίδια αρχή. Σε ένα σύστημα που ακολουθεί την προσέγγιση  value based, όπως αυτό του NWL, λαμβάνονται υπόψη πολλοί παράγοντες, όπως το κλινικό όφελος, η ποιότητα ζωής των ασθενών, οι δράσεις πρόληψης, η επίδραση του περιβάλλοντος στην υγεία αλλά και οι τρόποι μείωσης του κόστους. Στο NWL έγινε σημαντική δουλειά όσον αφορά την κατάρτιση των επαγγελματιών, και την διαχείριση και συλλογή των δεδομένων ώστε να υπάρχουν μετρήσιμα αποτελέσματα. Στη συνέχεια καθορίστηκαν οι ανάγκες και αποφασίστηκε σε ποιο φορέα έπρεπε να απευθυνθεί ο κάθε ασθενής ανάλογα με τις ανάγκες του. Οι γιατροί σχεδίασαν επίσης τη μεθοδολογία που θα ακολουθούσαν και τα απαραίτητα εργαλεία που θα χρειαζόταν.Η δεύτερη περίπτωση στην οποία αναφέρθηκε η κ. Siegel αφορά το Μοντέλο Kaiser στην Καλιφόρνια, που περιλαμβάνει ΠΦΥ και νοσοκομεία αλλά και άλλους φορείς που συνδέονται με την περίθαλψη όπως ασφαλιστικούς φορείς κλπ, που διοικούνται από ένα κοινό πάνελ διοικητών, η αξιολόγηση της αποδοτικότητας τους, είναι κοινή, άρα και τα κίνητρά τους. Σε αυτή την περίπτωση, κανείς από τους συμμετέχοντες δεν μπορεί να είναι νικητής και κάποιος άλλος ο χαμένος, ανέφερε χαρακτηριστικά η κ. Siegel.Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το τι θα πρότεινε στις ελληνικές υγειονομικές περιφέρεις αν ήθελαν να ακολουθήσουν την προσέγγιση value based, ανέφερε ότι θα τους πρότεινε να καθορίσουν ποιος είναι ο βασικός στόχος τους και τι θα ήθελαν να βελτιώσουν στη συνέχεια, να οργανωθούν καταγράφοντας πόσους ασθενείς εξυπηρετούν και τις ανάγκες τους, τι χρηματοδότηση χρειάζονται και ποια εργαλεία θα μπορούσαν να τους βοηθήσουν, και να έχουν μετρήσιμα αποτελέσματα με βάση τα δεδομένα τους, τα οποία να γνωστοποιήσουν στους ειδικούς στο Σύστημα, αλλά και στο κοινό εάν το επιθυμούν. Πρόσθεσε επίσης ότι όλες οι Υγειονομικές Περιφέρειες θα μπορούσαν να καταγράψουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, να σχεδιαστεί μια κοινή μεθοδολογία που θα ακολουθήσουν και από εκεί πέρα να μετρηθεί και η αποδοτικότητα της κάθε Περιφέρειας, έτσι ώστε να αναπτυχθεί ένας υγιής ανταγωνισμός μεταξύ τους.

HΜαρίτα Σαλιάρη, HealthcareAccount Executive της EIZO Greece μιλώντας για την Ενσωμάτωση και τη Διαλειτουργικότητα των Ψηφιακών Χειρουργείων, είπε μεταξύ άλλων ότι «η ενσωμάτωση περιλαμβάνει το συνδυασμό διαφόρων συστημάτων και διαδικασιών ώστε να λειτουργούν ως ένα ενιαίο σύνολο, ενώ η διαλειτουργικότητα είναι η ικανότητα των διαφορετικών συστημάτων να ανταλλάσσουν και να χρησιμοποιούν πληροφορίες χωρίς προβλήματα». Όπως ανέφερε, ένα Ψηφιακό Χειρουργείο περιλαμβάνει και τα δύο, επιτρέποντας στα τμήματα του νοσοκομείου, αλλά και σε διαφορετικά νοσοκομεία, να διασυνδέονται και να μοιράζονται πολύτιμες πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο. Αυτή η συνδεσιμότητα ενισχύει τη συνολική αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα της παροχής υγειονομικής περίθαλψης. Τα Οφέλη των Ψηφιακών Χειρουργείων είναι πολυμερή: ασφαλέστερες επεμβάσεις για ασθενείς, πιο απλοποιημένες διαδικασίες για τους κλινικούς ιατρούς, προσβάσιμη και διαδραστική εκπαίδευση για φοιτητές Ιατρικής και μειωμένο συνολικό κόστος για τα Νοσοκομεία.

Στη συζήτηση που ακολούθησε ο Μιχάλης Νικολάου, Παθολόγος – Ογκολόγος, Αντιπρόεδρος της ΕΟΠΕ, επιμελητής A, της Α’ Παθολογικής – Ογκολογικής κλινικής και Επιστημονικά Υπεύθυνος της Κατ’οίκον Νοσηλείας του νοσοκομείου σημείωσε ότι το Νοσοκομείο Άγιος Σάββας μετατρέπεται σε ένα ολοκληρωμένο κέντρο αντιμετώπισης του καρκίνου, ενώ έχει ξεκινήσει ήδη μια προσπάθεια πιστοποίησης του κέντρου σε ένα αντικαρκινικό νοσοκομείο με όλες τις υπηρεσίες από τη στιγμή της διάγνωσης μέχρι τη θεραπεία. Στο πλαίσιο αυτό, το νοσοκομείο έχει συνάψει ήδη συνεργασία με το ΜΙΤ για την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ) στις μαστογραφίες. Έτσι οι γυναίκες που έρχονται για μαστογραφία θα μπορούν να λαμβάνουν μια πιο ολοκληρωμένη απάντηση μέσω ΑΙ. Ο κ. Νικολάου αναφέρθηκε και στην πορεία του πρωτοποριακού προγράμματος “ΟΙΚΟΘΕΝ” με το οποίο χορηγείται η νοσοκομειακή αντινεοπλασματική θεραπεία, για πρώτη φορά στα σπίτια των ασθενών, με αποτέλεσμα να ανακουφιστούν εκατοντάδες καρκινοπαθείς

.Στη συνέχεια ο Απόστολος Οικονόμου, Υπεύθυνος Οργάνωσης και Συντονισμού Projects Ομίλου Ιατρικού Αθηνώνm αναφερόμενος στην εμπειρία από ένα μεγάλο πρόγραμμα του Ομίλου, το ValueCare, τόνισε ότι δεν γίνεται να εφαρμοστεί value-basedμοντέλο χωρίς ψηφιακές λύσεις, καθώς η ανάγκη για δεδομένα είναι τόσο μεγάλη που δεν γίνεται αλλιώς. Τα συμπεράσματα από την μέχρι σήμερα πορεία του προγράμματος δείχνουν ότι το VBμοντέλο έχει ευρύτερες παραμέτρους που αφορούν σε κοινωνικά, συμβουλευτική, εκπαίδευση αλλά και την ανατροφοδότηση τόσο από τους συνοδούς των ασθενών, όσο και των ΕΥ πέρα από τον θεράπων ιατρό. Και για να μπορέσει όλη αυτή η πληροφορία να είναι διαχειρίσιμη, χρειάστηκε μια ψηφιακή λύση.  Α

πό την πλευρά του ο Γιώργος Καπετανάκης, ΕΛΛΟΚ τόνισε ότι η εστίαση σε μία value-based νοσοκομειακή φροντίδα, είναι κρίσιμο να θέσει στο επίκεντρο τον ασθενή και τις ανάγκες του, καθώς μόνο έτσι μπορεί να παραχθεί πραγματική αξία ταυτόχρονα για όλους: ασθενείς, επαγγελματίες υγείας, πολιτεία, ιδιωτικό τομέα, προμηθευτές & πληρωτές. Η ποιότητα και η ασφάλεια, η πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες και τεχνολογίες, η σχέση κόστους – αποτελεσματικότητας με ταυτόχρονη εστίαση στην οικονομική προσβασιμότητα, η αποδοτικότητα, η ανάπτυξη συνεργασιών και η διεπιστημονικότητα, αποτελούν τα θεμελιώδη συστατικά μίας βασισμένης στην αξία φροντίδας, τα οποία μόνο με την αξιοποίηση των RWD/RWE και μεταξύ αυτών των προτιμήσεων, της εμπειρίας και των εκβάσεων των ασθενών, μπορούν να παράγουν το προσδοκώμενο αποτέλεσμα. Η ενθάρρυνση των ασθενών για να γίνουν από παθητικοί αποδέκτες, ενεργοί συμμέτοχοι στη φροντίδα τους θα πρέπει να αποτελεί κεντρική επιδίωξη ενός value-based μοντέλου νοσοκομειακής φροντίδας.

Ο Κωνσταντίνος Κοτσίφης, HR Directorτης DEMO, αφού τόνισε ότι η εγχώρια βιομηχανία φαρμάκου αποτελεί τον μεγαλύτερο χρηματοδότη του συστήματος φαρμακευτικής φροντίδας, ανέφερε για να εξασφαλιστεί η προσβασιμότητα σε προσιτές θεραπείες, η βιωσιμότητα του συστήματος φαρμακευτικής φροντίδας και η δημιουργία προστιθέμενης αξίας, είναι κρίσιμο να προβούμε σε μια σειρά από παρεμβάσεις που θα στοχεύουν στην ενίσχυση της χρηματοδότησης με παράλληλο έλεγχο της κατανάλωσης, την εκλογίκευση των επιστροφών και τον εξορθολογισμό της ασφαλιστικής αποζημίωσης, καθώς και τη θέσπιση πολιτικής για την αύξηση της διείσδυσης των γενοσήμων.

Τέλος, ο Γιώργος Κλέτσας,Principal, East Europe & Greece Technology Solutions της IQVIA εστίασε στην ανάγκη καταγραφής των κλινικών αποτελεσμάτων, των δεικτών αποτύπωσης θεραπευτικού αποτελέσματος και εμπειρίας του ασθενή ως ζωτικής σημασίας στο μοντέλο value-based, καθώς εξασφαλίζει την παροχή ποιοτικής φροντίδας με επίκεντρο τον ασθενή. Τα κλινικά αποτελέσματα παρέχουν αντικειμενικά δεδομένα για την αποτελεσματικότητα των θεραπειών, βοηθώντας στη βελτίωση των ιατρικών πρωτοκόλλων. Οι δείκτες αποτύπωσης εμπειρίας ασθενών προσφέρουν πληροφορίες για τη διαδικασία φροντίδας από την πλευρά του ασθενούς, αναδεικνύοντας περιοχές προς βελτίωση στον τρόπο προσέγγισης του ασθενή. Οι δείκτες αποτύπωσης θεραπευτικού αποτελέσματος καταγράφουν την επίδραση της υγειονομικής φροντίδας στη ζωή των ασθενών, περιλαμβάνοντας τη σωματική, ψυχική και κοινωνική ευεξία.Μαζί, αυτοί οι δείκτες επιτρέπουν στην ολιστική αξιολόγηση της υγειονομικής φροντίδας, οδηγώντας στη συνεχή βελτίωση. Βοηθούν στον εντοπισμό των βέλτιστων πρακτικών, στην αύξηση της αποτελεσματικότητας και στην προτεραιοποίηση παρεμβάσεων που έχουν σημασία για τους ασθενείς.