Τα ευρωπαϊκά προγράμματα για την υγεία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό και οι δυνατότητες συμμετοχής ελληνικών φορέων σε ερευνητικά έργα που παράγουν καινοτομικά αποτελέσματα και έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής, παρουσιάστηκαν στην ενημερωτική ημερίδα «HaDEA Info-Day: EU Funding Programmes for Health and Digital Transformation» που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 14 Μαΐου 2024 στις εγκαταστάσεις του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Στην εκδήλωση συμμετείχαν, δια ζώσης και διαδικτυακά, περισσότερα από 400 άτομα.

Την εκδήλωση διοργάνωσαν το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Εθνικό Σημείο Επαφής για το Digital Europe, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη, το Υπουργείο Υγείας, Εθνικό Σημείο Επαφής για το EU4Health, και η European Health and Digital Executive Agency, (HaDEA). Την εκδήλωση προλόγισε ο Καθηγητής Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο οποίος αναφέρθηκε στα σημαντικά ψηφιακά βήματα που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, αλλά και στην ανάγκη συνεργασιών και συνεργειών μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ώστε να συνεχίσει η χώρα την πορεία της προς την ψηφιακή μετάβαση.

Ο Διευθυντής του ΕΚΤ, Δρ Κυριάκος Τολιάς, επισήμανε, κατά τον χαιρετισμό του, την υποστήριξη του ΕΚΤ στον ψηφιακό μετασχηματισμό και την υγεία, ως Εθνικό Σημείο Επαφής για ευρωπαϊκά προγράμματα για τρεις δεκαετίες, αλλά και με ποικίλες δράσεις που στηρίζουν το οικοσύστημα έρευνας και καινοτομίας της χώρας.

Την ανάγκη ψηφιακού μετασχηματισμού στον τομέα της υγείας στην Ελλάδα υπογράμμισε κατά τον χαιρετισμό του ο Δρ Άρης Αγγελής, Γενικός Γραμματείας Στρατηγικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Υγείας, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών αλλά και για την εναρμόνιση με τoυς κανόνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EU Acts). Επισήμανε δε ότι το Υπουργείο Υγείας αξιοποιεί τα χρηματοδοτικά προγράμματα της HaDEA με σκοπό την ψηφιακή μετάβαση, στις υπηρεσίες προς τους πολίτες.

Στη συνέχεια, ανώτερα στελέχη του Εκτελεστικού Οργανισμού για την Υγεία και τον Ψηφιακό τομέα (HaDEA) και της Γενικής Διεύθυνσης για τα Επικοινωνιακά Δίκτυα, το Περιεχόμενο και την Τεχνολογία (DG CONNECT) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρουσίασαν τα χρηματοδοτικά προγράμματα Digital Europe, Horizon Europe, Connecting Europe Facility και EU4Health, τα βασικά χαρακτηριστικά τους, τις χρηματοδοτικές δυνατότητες και τις συνέργειες μεταξύ τους.