Τη στρατηγική για την διάδοση του Ιπποκρατικού πνεύματος και την ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού παρουσίασε ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης, στο πλαίσιο του χαιρετισμού του, στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελευθεροεπαγγελματιών Καρδιολόγων Ελλάδος.

Ο κ. Πατούλης παρουσίασε τις σημαντικές δράσεις που κάνει το Παγκόσμιο Ιπποκράτειο Ινστιτούτο Ιατρών, υπό την αιγίδα του ΙΣΑ για την ανάδειξη της οικουμενικότητας της Ιπποκράτειας Ιατρικής επιστήμης και σκέψης. «Στόχος μας είναι η διασύνδεση του ελληνικού και διεθνούς ιατρικού επιστημονικού δυναμικού κάτω από την κοινή σκέπη», τόνισε ο Πρόεδρος του ΙΣΑ. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας στον τομέα του ιατρικού τουρισμού και στις δράσεις του Ελληνικού Συμβουλίου Τουρισμού Υγείας (ELITOUR).

«Στην προώθηση της Ελλάδας ως δυναμικό προορισμό, για τον Ιατρικό και Τουρισμό Ευεξίας παγκοσμίως, δίνεται έμφαση στους τομείς, όπου η χώρα έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα, όπως καλά εκπαιδευμένο ιατρικό και επιστημονικό ανθρώπινο δυναμικό, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, τεχνογνωσία, καινοτομία, πολιτισμό, ιστορία και περιβάλλον», τόνισε ο Πρόεδρος του ΙΣΑ. Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ επεσήμανε ότι μέσα από την ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. «Περισσότεροι από 20.000 γιατροί έφυγαν από τη χώρα την τελευταία δεκαετία. Θα πρέπει να γίνουμε η χώρα της υγείας, για τον Παγκόσμιο ασθενή και να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για να επιστρέψει το υψηλού επιπέδου επιστημονικό δυναμικό που στελεχώνει τα συστήματα υγείας των άλλων χωρών.», τόνισε ο κ. Πατούλης.