Η αναμενόμενη νίκη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στις Ευρωεκλογές επισκιάζεται φυσικά από την άνοδο των ακροδεξιών κομμάτων, ωστόσο, όσον αφορά την υγεία, τα κόμματα αυτά δεν διαφοροποιούνται από τις θέσεις του ΕΛΚ. Επομένως, το ΕΛΚ θα προχωρήσει και θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα που έθεσε σε εφαρμογή το 2020, γνωρίζοντας φυσικά ότι το μεγαλύτερο μέρος των χρηματοδοτικών πόρων για τα συστήματα υγείας παραμένει σε επίπεδο κρατών-μελών και πολλές αρμοδιότητες ασκούνται από αυτά τα κράτη-μέλη. Το ΕΛΚ επιμένει ότι, όσον αφορά την υγεία, δεν θα πρέπει να δημιουργούνται στους Ευρωπαίους πολίτες προσδοκίες που δεν μπορούν ποτέ να υλοποιηθούν, καθώς ελάχιστα είναι τα έργα στην υγεία που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από ένα μεγαλύτερο πρόγραμμα υγείας της ΕΕ. Επίσης, δεν έχουν ως κόμμα σκοπό να πιέζουν να αλλάξει αυτή η γενική πολιτική, παρότι το κενό αυτό φάνηκε έντονα όταν η ΕΕ βρέθηκε μπροστά σε κρίσιμες υγειονομικές διασυνοριακές απειλές, με αντίστοιχη ανάγκη ρύθμισης υγειονομικών προϊόντων στην εσωτερική αγορά, υπήρξε σαφής έλλειψη συντονισμένης δράσης που οδήγησε σε σοβαρά προβλήματα στα πρώτα στάδια της πανδημίας Covid-19, καθιστώντας εξαιρετικά δύσκολη την κυκλοφορία βασικών ιατρικών προϊόντων.  Ακόμα και σήμερα οι υγειονομικές διατάξεις των ευρωπαϊκών συνθηκών εξακολουθούν να μην χρησιμοποιούνται σε μεγάλο βαθμό σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν. Η Ε.Ε. διαθέτει εξουσίες που επιτρέπουν περισσότερες δράσεις από όσες έχει αναλάβει μέχρι σήμερα και έχει ουκ ολίγες προκλήσεις να αντιμετωπίσει: Δημογραφικό, κρίσιμες κλιματικές προκλήσεις, πρόσβαση στην καινοτομία, υψηλό επιπολασμό των χρόνιων ασθενειών και κυρίως βιωσιμότητα των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης, κοινωνικό και γεωγραφικό χάσμα στην υγεία, ανεπαρκής χρηματοδότηση της υγειονομικής περίθαλψης, αδύναμη πρωτοβάθμια περίθαλψη κ.ά. Το πρόγραμμα EU4Health που εγκαινιάστηκε το 2020 θα πρέπει να ενισχυθεί χρηματοδοτικά για να αντιμετωπίσει τυχόν μελλοντικές πανδημίες, απειλές για την υγεία, τις προκλήσεις της γήρανσης του πληθυσμού, αλλά και να προετοιμάσει τα συστήματα υγείας μας για τις αναδυόμενες τεχνολογίες.

Πού θα εστιαστούν οι πολιτικές

 • Δημιουργία ενός ειδικού ταμείου της ΕΕ για να βοηθήσει τα κράτη-μέλη να ενισχύσουν τις νοσοκομειακές υποδομές και τις υπηρεσίες υγείας, καθώς και στη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου νοσοκομείων, εξειδικευμένων στις πανδημίες, σε κάθε περιφέρεια της ΕΕ.
 • Περισσότερες συνέργειες μεταξύ κρατών στον τομέα της έρευνας, καθώς και τη δημιουργία ενός δικτύου Ακαδημιών Υγείας της ΕΕ, με τουλάχιστον ένα (πανεπιστημιακό) νοσοκομείο ανά κράτος-μέλος, που θα λειτουργεί ως εθνικός κόμβος διάχυσης της ευρωπαϊκής ιατρικής έρευνας και κατάρτισης αιχμής.
 • Θα επιμείνει στη διασφάλιση της διασυνοριακής μεταφοράς ασθενών σε νοσοκομεία άλλων κρατών μελών, καθώς και για τη διασυνοριακή κινητικότητα των επαγγελματιών του τομέα της υγείας.
 • Αναφορικά με το φάρμακο, το ΕΚΛ τονίζει ότι θα υπερασπίζεται πάντα την καινοτομία και τις τεχνολογικές εξελίξεις στην ανάπτυξη εμβολίων και θεραπειών.
 • Μοντέλα σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σε όλο το φάσμα υπηρεσιών υγείας
 • Θέσπιση ενός πλαισίου για την ενθάρρυνση της καινοτομίας για νέα αντιβιοτικά.
 • Κίνητρα στην βιομηχανία για παραγωγή εντός ΕΕ, μειώνοντας την εξάρτηση της ΕΕ από τρίτες χώρες. Δρομολόγηση ενός “σχεδίου δράσης για την αυτονομία στον τομέα της υγείας” για την παραγωγή και αποθήκευση, σε επαρκή αριθμό, κρίσιμων/βασικών φαρμάκων και φαρμακευτικών προϊόντων, καθώς και βασικού ιατρικού εξοπλισμού εντός της ΕΕ.
 • Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Ασθενειών (ECDC ) να ενισχυθεί και να μετατραπεί σε έναν πλήρη Ευρωπαϊκό Οργανισμό Υγείας.
 • Υποστήριξη της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης, της ανάλυσης δεδομένων και δημιουργία ενός κέντρου δεδομένων της ΕΕ για τον συντονισμό έκτακτης ανάγκης.
 • Ηλεκτρονικά αρχεία ασθενών και διασύνδεση μεταξύ των κρατών μελών στο πλαίσιο αυτό.
 • Ολοκλήρωση του HTA (health technology assessment) σε επίπεδο ΕΕ.
 • Οικονομική ανεξαρτησία για τις ομάδες ασθενών, ώστε να μπορούν να επιτελούν το σημαντικό έργο τους και να εκπροσωπούν τα συμφέροντά τους χωρίς άμεση υποστήριξη από τη βιομηχανία.
 • Φορολογική στήριξη της παραγωγής και κατανάλωσης ευρωπαϊκών γεωργικών προϊόντων που συμβάλλουν σε έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
 • Ετήσια ευρωπαϊκή επιστημονική σύνοδος κορυφής για την υγεία.