Με νέα της Απόφαση η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου έκρινε αντισυνταγματικές τις περικοπές που αποφασίστηκαν με το μνημονιακό νόμο 4472/2017, στις αποδοχές των γιατρών ΕΣΥ πρωτοβάθμιας υγείας, των επίκουρων γιατρών και των ειδικευομένων. Υπενθυμίζεται ότι το 2022 η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου είχε δικαιώσει ξανά τους γιατρούς του ΕΣΥ  για το θέμα των αποδοχών τους με τις αποφάσεις της υπ΄ αριθμ. 3/2022 και 4/2022.

Σύμφωνα με την χθεσινή απόφαση του Αρείου Πάγου, οι διατάξεις των άρθρων 138-140 του ν. 4472/2017, με τις οποίες καθορίστηκε αναδρομικά από 1.1.2017 ο βασικός μισθός, τα επιδόματα και τα ωρομίσθια εφημεριών των ιατρών του ΕΣΥ, στο πλαίσιο θεσμοθέτησης εξ υπαρχής νέου ειδικού μισθολογίου για τους γιατρούς, σε συνδυασμό με τα άρθρα 136 και 137 αυτού, αντίκεινται στις αρχές της ιδιαίτερης μισθολογικής μεταχείρισης των ιατρών του ΕΣΥ (άρθρο 21 του Συντάγματος), της αναλογικότητας (άρθρο 25 του Συντάγματος) και της ισότητας στα δημόσια βάρη (άρθρο 4 του Συντάγματος) και, ως εκ τούτου, είναι ανίσχυρες. Ο δικηγόρος που χειρίστηκε την υπόθεση των γιατρών και το 2022 και τώρα Ιωάννης Τουτζιαράκης, δήλωσε μεταξύ άλλων τα εξής: «οι νομοθέτες επαναλαμβάνουν πεισματικά τα ίδια σφάλματα και διατηρούν σε ισχύ τις παράνομες διατάξεις των προηγούμενων, με τις οποίες επεβλήθησαν αντισυνταγματικές περικοπές αποδοχών».